Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 4/5/2014

Sống Với Thánh Kinh: 4/5/2014


Sống Với Thánh Kinh: 4/5/2014

Thi Thiên 103:15-18
Điều Vững Bền

“Nhưng lòng nhân từ của Đức Giê-hô-va hằng còn đời đời cho những người kính sợ Ngài, và đức công chính của Ngài dành cho chắt chít của họ” (câu 17 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả muốn nói lên điều gì khi đối chiếu đời người với sự nhân từ và công chính của Chúa? Chân lý nầy giúp ích gì cho bạn, và bạn có cam kết gì qua bài học nầy?

Tác giả đưa ra một so sánh tương phản giữa sự chóng vánh của đời người với sự vĩnh cửu của lòng nhân từ và đức công chính của Đức Chúa Trời (câu 15-17).

Cả một đời người mà chỉ ví như hoa cỏ ngoài đồng sớm nở tối tàn thì mọi sự dường như đều bấp bênh. Đâu là điều chắc chắn, bền vững để chúng ta có thể vững lòng trông cậy? Điều đó chỉ có thể đến từ Chúa Hằng Hữu – Đấng Sáng Tạo và cai trị trên muôn vật. Lòng nhân từ của Chúa “hằng còn đời đời,” đức công chính của Ngài “dành cho chắt chít” của chúng ta (câu 17). Chúng ta có thể trông cậy vào lòng nhân từ của Chúa, vì Chúa là Đấng không hề thay đổi và lòng nhân từ của Ngài cũng không bao giờ thay đổi hay chấm dứt. Lòng nhân từ và đức công chính của Chúa không chỉ bày tỏ trên cuộc đời chúng ta, mà còn dành cho những thế hệ tương lai, những cuộc đời tiếp nối chúng ta nữa.

Lời hứa nầy giúp chúng ta yên lòng khi nghĩ đến tương lai của con cháu mình. Chứng kiến những gì đang diễn ra trong xã hội hiện tại, chắc hẳn lòng chúng ta nặng trĩu vì những thế hệ mai sau. Chúng sẽ thế nào khi tội ác ngày càng gia tăng, môi trường ngày càng tồi tệ? Chúng sẽ ra sao khi sống trong lối sống ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân, tham lam, ưa chuộng vật chất? Chúng ta được bảo đảm rằng lòng nhân từ và đức công chính của Chúa sẽ tiếp tục vươn tới những thế hệ tương lai, sẽ gìn giữ và dẫn dắt chúng. Chúng sẽ được bình an trong sự nhân từ và công chính của Đấng Tối Cao.

Nhưng tại đây, có một điều kiện tất yếu cặp theo: Những người ở trong sự nhân từ và công chính của Chúa phải là những người “kính sợ Ngài,” “gìn giữ giao ước Ngài và ghi nhớ các kỷ cương Ngài để làm theo” (câu 17, 18). Mặc dù tình yêu của Chúa đối với chúng ta là vô điều kiện, nhưng người sống trong tình yêu và lòng nhân từ của Ngài không được phép xem nhẹ hay khinh lờn, mà phải đáp lại bằng một đời sống biết ơn, kết quả qua việc gìn giữ và làm theo lời dạy của Chúa. Người nhận lãnh sự nhân từ Chúa phải tìm kiếm và làm theo ý muốn của Ngài, chứ không sống buông thả theo ý riêng và cách thức của đời vì cho rằng Chúa nhân từ, sẵn sàng tha thứ và không sửa phạt khi chúng ta phạm tội. Chúng ta cần biết rằng: sự nhân từ Chúa luôn đi đôi với sự công chính.

Là thế hệ đi trước, chúng ta phải làm gì để chuẩn bị cho những thế hệ đi sau một tương lai vững vàng trong sự nhân từ và công chính của Chúa?

Lạy Chúa, xin giúp con biết dẫn dắt con em mình, giúp chúng nhận biết Chúa và đi trong đường lối Ngài, để chúng tiếp tục được ở trong sự nhân từ và công chính của Chúa.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 103.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top