Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 31/5/2014

Sống Với Thánh Kinh: 31/5/2014


Sống Với Thánh Kinh: 31/5/2014

Sáng Thế Ký 1:2-5
“Phải Có Ánh Sáng”

“Đức Chúa Trời phán: ‘Phải có ánh sáng,’ thì có ánh sáng”(câu 3).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Đức Chúa Trời tạo nên ánh sáng ở giai đoạn đầu của sự sáng tạo? Theo Kinh Thánh, “ánh sáng” chỉ về gì? “Ánh sáng” đem lại những đổi thay nào trên đất, và trong cuộc đời bạn?

Lúc đầu, đất được miêu tả là “không có hình dạng và trống không” (câu 2), nghĩa là không có trật tự và chưa có gì trên đất. “Bóng tối bao trùm mặt vực” – một bức tranh tối tăm, không có ánh sáng. “Thần của Đức Chúa Trời vận hành,” cho thấy một điều gì đó sắp xảy ra.

Và điều đó đã xảy ra khi Đức Chúa Trời phán: “Phải có ánh sáng” (câu 3). Ngài bắt đầu thay đổi tình trạng hỗn độn, tối tăm của đất. Đức Chúa Trời tạo nên ánh sáng. Nhưng ánh sáng nầy là gì, khi đến ngày thứ tư các vật thể sáng mới được tạo dựng (câu 14-19)? Tại đây, Kinh Thánh không cho biết ánh sáng nầy phát ra từ một vật sáng nào khác. Do đó, ‘ánh sáng’ ở đây đến từ chính Đức Chúa Trời, là sự sáng (Giăng 1:5; Khải Huyền 22:5).

Hành động sáng tạo nầy của Đức Chúa Trời vẫn tiếp diễn khi Ngài ban sự cứu rỗi trên mỗi cuộc đời biết ăn năn tội và trở lại tin nhận Ngài. Không chỉ soi sáng trên thế gian, sự sáng của Đức Chúa Trời còn soi sáng trong lòng nhân thế (2 Cô-rinh-tô 4:6). Thánh Linh của Đức Chúa Trời hành động trong những thế giới hỗn độn và tối tăm của chúng ta. Ngài soi vào đó ánh sáng thiên thượng, xua tan bóng tối của hư mất và chết chóc, đem đến sự sống đắc thắng của Con Đức Chúa Trời.

“Đức Chúa Trời thấy ánh sáng là tốt đẹp.” Ngài “phân rẽ ánh sáng khỏi bóng tối” (câu 4); rồi “gọi ánh sáng là ‘ngày’ và bóng tối là ‘đêm’” (câu 5).

Cũng như sự sống không có phần gì với sự chết, ánh sáng không có phần gì với bóng tối. Ánh sáng phải “phân rẽ” với bóng tối (2 Cô-rinh-tô 6:14-16). Chúa Giê-xu phán: “Ta là ánh sáng của thế gian, người nào theo Ta sẽ không đi trong bóng tối, nhưng có ánh sáng của sự sống” (Giăng 8:12). Cơ Đốc nhân, những người thuộc về Đấng Cơ Đốc – ánh sáng của thế gian, không thể tiếp tục vương vấn với bóng tối. Người theo Chúa không sống mập mờ, tranh tối tranh sáng. Chúng ta thuộc về ánh sáng, nên phải bước đi trong ánh sáng. Suy nghĩ cũng như hành động của chúng ta phải dựa trên đường lối công chính của Đức Chúa Trời, không theo cách thức gian dối của con người.

“Phân rẽ” là một động từ thể hiện tính rõ ràng và dứt khoát. Chúng ta không thể sống trong “ánh sáng” ở nhà thờ, nhưng lại bước đi trong “bóng tối” khi ở nhà, làm việc, và học hành. “Phân rẽ” là không còn chút dính dáng, hoàn toàn tách biệt.

Bạn có để Đức Chúa Trời thực hiện hành động ‘phân rẽ’ nầy trong đời sống mình không? Hãy cầu nguyện xin Chúa tha thứ và thay đổi, nếu lối sống bạn còn mập mờ.

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con những lúc con trở lại với con đường tối tăm của tội lỗi. Xin giúp con phân rẽ với tội lỗi và bước đi trong ánh sáng của Lời Ngài.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Dân Số Ký 26-27.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top