Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 29/5/2014

Sống Với Thánh Kinh: 29/5/2014


Sống Với Thánh Kinh: 29/5/2014

Sáng Thế Ký 22:1-19
Đức Tin của Ông Áp-ra-ham (2)

“Bởi đức tin Áp-ra-ham, khi được Đức Chúa Trời thử nghiệm ông đã dâng Y-sác” (Hê-bơ-rơ 11:17a NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa muốn ông Áp-ra-ham dâng cho Ngài con yêu quý nhất của mình? Ông Áp-ra-ham đáp ứng thế nào trước mệnh lệnh của Chúa? Câu nói nào chứng tỏ đức tin mãnh liệt của ông Áp-ra-ham? Điều gì xảy ra khi ông cầm dao định giết con mình? Bạn học được điều gì qua câu chuyện nầy?

Câu chuyện về cuộc thử nghiệm lớn nhất trong cuộc đời của ông Áp-ra-ham được ghi lại trong Sáng Thế Ký 22. Bức tranh trong câu chuyện nầy gây xúc động mạnh mẽ nhất và cũng là bài học về đức tin vâng phục chiến thắng mọi thử thách của đời sống.

Điều nghịch lý nhất trong câu chuyện nầy là ông Áp-ra-ham đã chờ đợi 25 năm để được đứa con của lời hứa. Nhưng sau đó, Chúa bảo ông Áp-ra-ham dâng cậu Y-sác, đứa con một yêu quý, làm của lễ thiêu cho Chúa. Tại sao Đức Chúa Trời giàu lòng yêu thương và nhân từ lại đòi hỏi một điều như thế? Phải chăng Chúa đã quên lời hứa về một dân tộc đông như sao trên trời, như cát dưới biển sẽ được thực hiện qua cậu Y-sác, là niềm hy vọng duy nhất để lưu truyền nòi giống nầy? Rồi đây liệu bà Sa-ra có sống nỗi khi đứa con một yêu dấu nhất của bà không còn nữa? Bao nhiêu câu hỏi đang làm bối rối tâm trí của ông Áp-ra-ham. Đây thật sự là một thử nghiệm lớn cho đức tin của ông. Tuy nhiên, đức tin vượt lên trên lý trí và tình cảm. Ông Áp-ra-ham đã vâng phục Chúa một cách trọn vẹn. Khi nghe tiếng Chúa gọi, ông Áp-ra-ham trả lời: “Có tôi đây!” Đây là tấm lòng sẵn sàng đáp ứng của một người muốn được Chúa dùng. Ông Áp-ra-ham tin cậy vào quyền năng tuyệt đối, sự khôn ngoan, và sự sắm sẵn của Chúa. Vì vậy, khi cậu Y-sác nói: “Củi đây, lửa đây, nhưng chiên con đâu để làm của lễ thiêu?” Ông Áp-ra-ham đáp bằng một câu đầy đức tin: “Con ơi! Chính Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn lấy chiên con đặng dùng làm của lễ thiêu; rồi cả hai cha con cứ đồng đi.” Ông Áp-ra-ham sẵn sàng hiến dâng trong sự tin cậy và vâng lời.

Vì vậy, khi ông cầm dao định giết con mình thì thiên sứ của Đức Giê-hô-va từ trên trời phán rằng: “Đừng tra tay vào mình con trẻ và chớ làm chi hại đến nó; vì bây giờ ta biết rằng ngươi thật kính sợ Đức Chúa Trời, bởi cớ không tiếc với ta con ngươi, tức con một ngươi.” Và rồi khi Áp-ra-ham nhướng mắt lên, ông thấy “sau lưng một con chiên đực, sừng mắc trong bụi cây, bèn bắt con chiên đực đó dâng làm của lễ thiêu thay cho con mình.”

Đức Giê-hô-va là Đấng sắm sẵn nhưng Ngài muốn thử lòng tin của ông Áp-ra-ham. Chúa cũng muốn thử lòng tin của mỗi chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta tin cậy Chúa đến mức độ nào? Hoạn nạn thử thách là chuyện bình thường trong đời sống của người tin Chúa. Chúa cho phép hoạn nạn thử thách xảy đến cho chúng ta để chúng ta có cơ hội bày tỏ đức tin của mình. Bạn quyết tâm tin cậy vào quyền năng tuyệt đối của Chúa và kiên nhẫn chờ đợi ý muốn của Chúa bày tỏ trên cuộc đời mình hay thất vọng, nản lòng và bỏ cuộc?

Lạy Chúa, xin giúp con luôn thuận phục ý muốn tốt lành của Ngài trong mọi hoàn cảnh và tôi luyện con qua những thử thách khó khăn để mỗi ngày con càng được gần Chúa hơn.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Dân Số Ký 22-23.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top