Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 28/5/2014

Sống Với Thánh Kinh: 28/5/2014


Sống Với Thánh Kinh: 28/5/2014

Sáng Thế Ký 12:1-3
Đức Tin của Ông Áp-ra-ham (1)

“Bởi đức tin Áp-ra-ham khi được kêu gọi đi đến nơi ông sẽ được nhận làm sản nghiệp, đã vâng lời và ra đi, dù ông chẳng biết mình đi đâu” (Hê-bơ-rơ 11:8 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa bảo ông Áp-ra-ham đi đâu? Vâng theo tiếng gọi của Chúa, ông phải từ bỏ những gì? Ông đáp ứng ra sao trước sự kêu gọi của Chúa? Chúa hứa gì với ông Áp-ra-ham? Bạn đáp ứng thế nào trước sự kêu gọi của Chúa? Bạn học được gì qua đời sống đức tin của ông Áp-ra-ham?

Đức Chúa Trời kêu gọi ông Áp-ra-ham: “Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho” (câu 1).

Ông Áp-ra-ham đã tin vào Lời Chúa và đã bày tỏ đức tin của mình bằng cách vâng theo tiếng gọi của Ngài, quyết định ra đi. Ông rời khỏi quê hương, bà con và sẽ đi đến một nơi chưa biết trước với một cuộc sống bấp bênh và biết bao khó khăn kèm theo thì không phải là một việc dễ làm. Vì khi bước chân ra đi, ông phải bỏ lại phía sau những người thân thương trong dòng tộc, bạn hữu, nhà cửa, ruộng vườn, sản nghiệp, những ước mơ, dự tính tương lai, và tất cả những gì ông yêu mến, gắn bó bấy lâu nay trong quê hương yêu dấu của mình. Ông cũng không biết điều gì sẽ xảy đến cho ông ở nơi xứ lạ quê người, nơi ấy bình an hay đầy hiểm trở. Dù vậy, ông vẫn hết lòng tin cậy nơi sự thành tín của Chúa và vâng lời Chúa để ra đi.

Chúa hứa với ông Áp-ra-ham rằng: “Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; Ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi; và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước” (câu 2-3). Đức Chúa Trời hứa chỉ cho ông một xứ, làm cho ông trở thành một dân lớn, và sử dụng dân đó để ban phước cho cả thế giới. Mặc dù ông không biết phải chờ đợi bao nhiêu năm mới nhận được những phước hạnh Chúa hứa ban cho mình, kể cả phải đến đời con, cháu của ông mới nhận được nhưng ông luôn kiên nhẫn và hết lòng tin cậy nơi lời hứa của Chúa.

Đức Chúa Trời ban phước cho chúng ta để chúng ta đem phước hạnh đến cho người khác. Chúng ta được ban phước để chúng ta có thể làm theo Lời Chúa phán dạy. Hãy kiên nhẫn chờ đợi và tin cậy nơi lời hứa của Ngài, dù có thể chúng ta phải chờ đợi lời hứa ấy suốt cả đời mình vẫn chưa thấy, nhưng tin chắc rằng cho đến đời con, cháu của chúng ta, chúng sẽ kinh nghiệm được sự thành tín lớn lao của Chúa trong những việc lớn và khó là những việc chúng ta chưa từng nghĩ đến.

Nếu Đức Chúa Trời kêu gọi bạn đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ, đầy gian nan thử thách, hiểm nguy và Ngài muốn bạn ở nơi đó để rao truyền ơn cứu rỗi của Ngài cho những người chưa được cứu, bạn đáp ứng thế nào? Sẵn sàng bước đi hay từ chối?

Lạy Chúa, xin giúp con vững tin nơi Ngài và kiên nhẫn chờ đợi sự hướng dẫn của Ngài cho đời sống con, dù điều đó không dễ dàng đối với con chút nào, nhưng xin Chúa giúp con biết rõ rằng điều Ngài ban vẫn luôn là điều tốt nhất cho con.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Dân Số Ký 20-21.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top