Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 27/5/2014

Sống Với Thánh Kinh: 27/5/2014


Sống Với Thánh Kinh: 27/5/2014

Sáng Thế Ký 6:5-22
Đức Tin của Ông Nô-ê

“Bởi đức tin, Nô-ê khi được cảnh báo về những điều chưa thấy, với lòng thành tâm kính sợ đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình. Bởi đức tin đó, ông kết tội thế gian, và trở nên người thừa kế sự công chính đến từ đức tin” (Hê-bơ-rơ 11:7 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Khi Chúa nhìn vào tình trạng của nhân loại trong thời ông Nô-ê, Ngài thấy gì? Chúa đã quyết định làm gì sau sự đau buồn đó? Chúa bảo ông Nô-ê làm gì? Ông Nô-ê phản ứng thế nào khi được Chúa sai dùng? Bạn sẽ phản ứng ra sao nếu Chúa kêu gọi bạn làm điều mà bạn không thể hiểu được? Qua đời sống đức tin của ông Nô-ê, bạn học được điều gì?

Trong thời ông Nô-ê, khi Chúa nhìn vào tình trạng của nhân loại, Ngài thấy sự gian ác của loài người đầy dẫy trên đất. Mọi ý tưởng trong lòng con người chỉ toàn là xấu xa luôn (câu 5), sự gian ác nầy làm cho cả đất cũng bị bại hoại và đầy dẫy sự bạo lực (câu 11, 12). Vì vậy, Chúa đã trực tiếp giáng sự đoán phạt của Ngài trên con người và tất cả mọi sinh vật sống ở dưới vòm trời đều sẽ chết (câu 17).

Tuy nhiên, ông Nô-ê là người có đời sống tin kính, trọn vẹn hơn hết so với những người đồng thời với ông; vì vậy, Chúa đã kêu gọi ông đóng một chiếc tàu bằng cây gô-phe với kích thước bề dài tàu ba trăm thước (khoảng 150m), bề ngang năm mươi thước (khoảng 25m), bề cao ba mươi thước (khoảng 15m) để cứu cả gia đình ông và các loài sinh vật khác. Đây là một việc khó làm đối với một trưởng lão ở độ tuổi 600 như ông Nô-ê. Hơn nữa, ông không có kinh nghiệm đóng tàu, và phải tốn một thời gian rất dài cùng với việc tập hợp một đội ngũ rất đông, và cũng cần phải tốn kém nhiều tiền bạc mới có thể đóng một chiếc tàu khổng lồ như thế. Nhưng ông Nô-ê đã bước đi từng bước bởi đức tin qua sự vâng lời. Khi được kêu gọi, ông không một chút do dự, cũng không thắc mắc; thay vào đó, ông bắt tay vào việc đóng tàu ngay. Có lẽ nhiều người láng giềng của ông đang cười nhạo ông, vì ông nhận mệnh lệnh của Chúa trong lúc chưa có một dấu hiệu nào cho thấy có một cơn lụt lớn sắp xảy ra. Tuy nhiên, ông vẫn cứ hết lòng tin cậy nơi Chúa và bước đi theo sự hướng dẫn của Ngài và luôn kiên nhẫn với việc Chúa giao cho mình cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Đức tin của ông Nô-ê nơi Đức Chúa Trời là một đức tin tuyệt đối và vô cùng mạnh mẽ.

Bạn sẽ đáp ứng ra sao nếu bạn được Chúa kêu gọi thực hiện ý muốn của Ngài trong thời đại của bạn giữa một thế gian băng hoại đầy tội lỗi nầy? Bạn sẵn sàng bước đi theo tiếng gọi của Chúa hay do dự?

Lạy Chúa, xin cho con luôn vững tin và nương cậy nơi Ngài đang khi con sống giữa thế gian băng hoại đầy tội lỗi nầy. Xin giúp con sẵn sàng bước đi theo tiếng gọi của Chúa để con làm chứng nhân cho nhiều người cần đến sự cứu rỗi của Ngài.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Dân Số Ký 18-19.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top