Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 26/5/2014

Sống Với Thánh Kinh: 26/5/2014


Sống Với Thánh Kinh: 26/5/2014

Gia-cơ 2:14-26
Đức Tin và Việc Làm

“Nếu đức tin không có hành động kèm theo là đức tin chết” (câu 17b NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: “Đức tin không sinh ra việc làm thì tự mình nó chết” nghĩa là gì? Theo bạn, làm việc thiện lành có đem đến sự cứu rỗi hay không? Thế nào là đức tin thật? Ông Gia-cơ nêu gương ông Áp-ra-ham và bà Ra-háp với mục đích gì? Bạn học được điều gì qua bài học đức tin nầy?

Ông Gia-cơ tuyên bố: “Xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy” (câu 26). Đức tin không có việc làm là đức tin chết vì không có việc làm chứng tỏ cuộc sống không thay đổi hoặc có một tấm lòng chết về tâm linh. Đức tin thật dẫn đến một đời sống biến đổi được thể hiện qua những việc làm của chúng ta. Cách chúng ta sống bày tỏ điều chúng ta tin và đức tin mà chúng ta tuyên xưng ra là một đức tin sống.

Ông Gia-cơ không nói rằng việc làm của chúng ta sẽ khiến cho chúng ta trở nên công chính trước mặt Chúa, nhưng thay vào đó, ông nói rõ rằng đức tin thật để được cứu rỗi thể hiện qua những việc lành. Việc làm không phải là nguyên nhân của sự cứu rỗi; việc làm là bằng chứng của sự cứu rỗi. Người xưng mình là Cơ Đốc nhân nhưng vẫn bướng bỉnh sống theo ý riêng mình, không thuận phục ý Chúa, điều đó đồng nghĩa với một đời sống không có đức tin thật, và không được cứu. Ông Gia-cơ nói rõ sự khác biệt giữa hai loại đức tin – đức tin thật là đức tin cứu rỗi, và đức tin giả là đức tin chết.

Nhiều người xưng mình là Cơ Đốc nhân, nhưng đời sống và các ưu tiên của họ hoàn toàn khác hẳn. Chúa Giê-xu phán rằng: “Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi bụi tật lê? Vậy, hễ cây nào tốt thì sinh trái tốt; nhưng cây nào xấu thì sinh trái xấu” (-Ma-thi-ơ 7:16, 17).

Sứ điệp của ông Gia-cơ đặt trên nền tảng Lời Chúa Giê-xu dạy. Trái, hay việc làm, là dấu hiệu của đức tin cứu rỗi thật. Ông Gia-cơ nêu gương ông Áp-ra-ham và bà Ra-háp để minh họa cho đức tin năng động vì cả hai đều nghe và tiếp nhận sứ điệp của Chúa qua Lời Ngài. Họ là những người vâng phục Chúa bằng đức tin và thể hiện bằng hành động cụ thể. Chúng ta không được cứu bởi chỉ nói rằng chúng ta là người tin nhận Chúa, nhưng chúng ta được cứu bởi đức tin được bày tỏ qua cuộc sống vâng lời Chúa.

Đức tin không có việc làm là đức tin chết vì nó thể hiện một tấm lòng không được Chúa biến đổi. Khi chúng ta được tái sinh bởi Chúa Thánh Linh và kinh nghiệm sự thanh tẩy và đổi mới của Chúa Thánh Linh, đời sống chúng ta sẽ thể hiện trái của Chúa Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22) và chúng ta sẽ sống sáng Danh Chúa.

Lạy Chúa, xin giúp con hết lòng tin cậy nơi Ngài và thể hiện niềm tin của mình qua sự vâng lời Chúa. Xin dạy con bày tỏ đức tin của mình qua những việc lành để qua đó con làm sáng Danh Ngài và người khác sẽ nhận biết con là con cái của Chúa.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Dân Số Ký 16-17.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top