Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 24/5/2014

Sống Với Thánh Kinh: 24/5/2014


Sống Với Thánh Kinh: 24/5/2014

1 Các Vua 5:1-18
Xây Đền Thờ Bằng Vật Liệu Gì?

“Vậy bây giờ, xin ngài truyền lệnh cho đốn những cây bá hương trên núi Li-ban cho tôi. Các đầy tớ của tôi sẽ cùng làm việc với đầy tớ của ngài, và tôi sẽ trả tiền công cho họ theo giá ngài định; vì ngài biết rằng không ai trong chúng tôi thạo việc đốn gỗ như người Si-đôn” (câu 6 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Bằng cách nào Vua Sa-lô-môn có đủ gỗ quý để xây đền thờ cho Đức Chúa Trời? Việc xây đền thờ đòi hỏi nỗ lực như thế nào? Nếu Hội Thánh địa phương của bạn xây dựng nhà thờ, nhà nguyện, bạn sẽ góp phần như thế nào?

Sự ổn định về mặt chính trị đạt được bởi chiến thắng quân sự của Vua Đa-vít giúp cho Vua Sa-lô-môn, con trai ông cai trị đất nước trong hòa bình. Vua Sa-lô-môn tận dụng giai đoạn hòa bình nầy để hoàn thành trọng trách xây dựng đền thờ mà cha ông giao thác cho. Vua Đa-vít lập kế hoạch xây dựng đền thờ, nhưng Vua Sa-lô-môn là người thực hiện với sự khôn ngoan Đức Chúa Trời ban cho ông.

Nhân các sứ thần của Ty-rơ đến Giê-ru-sa-lem, Vua Sa-lô-môn đề nghị ông Hi-ram, vua Ty-rơ giúp đỡ việc xây dựng đền thờ bằng cách cung cấp gỗ bá hương và nhân công cho Vua Sa-lô-môn. Vua Hi-ram hào hứng nhận lời và đổi lại Vua Sa-lô-môn cung cấp lúa mì và dầu cho Vua Hi-ram. Ty-rơ là một cảng biển sầm uất kiểm soát việc giao thương trên biển Địa Trung Hải. Vua Hi-ram không chỉ cai quản Ty-rơ, mà còn cai quản một vùng rộng lớn trên bờ biển Phê-ni-xi và vùng núi Li-ban là nơi có những khu rừng gỗ bá hương mênh mông. Đây là loại gỗ thơm, bền bỉ với thời gian, được dùng để xây nhiều dinh thự ở Sy-ri, Ai Cập, và các nước thuộc vùng Lưỡng Hà. Dù Vua Hi-ram là Dân Ngoại, nhưng qua lời đáp của ông (câu 7), chúng ta thấy ông là người tôn kính chân thần của người Ít-ra-ên.

Việc xây dựng đền thờ của Đức Chúa Trời có sự góp phần rất lớn của cộng đồng người Ít-ra-ên (câu 13-18). Vật liệu xây dựng phải là loại tốt nhất: Những tảng đá lớn được đẽo gọt công phu, ván, xà gỗ bằng bá hương được trau chuốt cẩn thận, các loại kim loại quý được chế tác tỉ mỉ. Điều nầy nhắc chúng ta về lời khuyên của Sứ đồ Phao-lô về ngôi đền thờ mà chúng ta phải xây dựng bằng “vàng, bạc, bửu thạch” chứ không nên xây bằng “gỗ, cỏ khô và rơm rạ” (1 Cô-rinh-tô 3:9-17).

Đức Chúa Trời dùng nhiều người, nhiều cách để xây dựng đền thờ của Ngài. Bạn góp phần xây dựng đền thờ cho Đức Chúa Trời ở Hội Thánh địa phương của bạn như thế nào?

Lạy Chúa, xin nhắc con không chỉ cầu nguyện mà còn dâng hiến rời rộng để nhà thờ con và nhà thờ ở những địa phương khác được xây dựng khang trang với những loại vật loại bền tốt, nhờ đó chúng con có nơi tốt đẹp để thờ phượng Ngài.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Dân Số Ký 15.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top