Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 23/5/2014

Sống Với Thánh Kinh: 23/5/2014


Sống Với Thánh Kinh: 23/5/2014

1 Các Vua 4:1-34
Nguy Cơ của Giàu Có

“Dân Giu-đa và Ít-ra-ên đông như cát trên bờ biển; họ ăn uống vui say” (câu 20 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Những điều nào cho thấy vương quốc của Vua Sa-lô-môn cực kỳ thịnh vượng? Tác giả tiếp tục ca ngợi sự khôn ngoan của Vua Sa-lô-môn như thế nào? Tại sao sự thịnh vượng về vật chất và tình trạng thuộc linh thường ít đi đối với nhau? Tình trạng thuộc thể và thuộc linh của bạn hiện giờ như thế nào?

Phần đầu trong phân đoạn hôm nay đề cập đến triều đình Vua Sa-lô-môn thành lập. Điều lạ và khác biệt là triều đại nầy bao gồm các thầy tế lễ và con trai của thầy tế lễ (câu 2, 4). Tiếp theo là tên của mười hai quan chức lãnh đạo mười hai khu vực rộng lớn của Ít-ra-ên. Họ là những người có trách nhiệm cung cấp lương thực cho triều đình, mỗi người chịu trách nhiệm một tháng trong năm (câu 7-19).

Qua những gì tác giả mô tả, dường như sự thịnh vượng về vật chất không đi đôi với sự thịnh vượng về mặt thuộc linh, vì một thời gian không lâu sau đó, vương quốc phồn thịnh của Vua Sa-lô-môn bị phân chia và vinh quang của ông bị lu mờ dần. Dân chúng “ăn uống và vui say” (câu 20) nhưng chúng ta không thấy nói đến lòng yêu mến Đức Chúa Trời và quan tâm đến việc làm theo Lời Ngài. Phải nhìn nhận sự thật rằng sự thịnh vượng về vật chất và sự thịnh vượng về thuộc linh thường ít khi đi đôi với nhau, bởi người ta dễ dàng ưa thích của cải thế gian và ham mê ăn uống hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Những người vừa vui hưởng sự thịnh vượng vật chất, vừa có đời sống thuộc linh vui lòng Đức Chúa Trời như ông Áp-ra-ham ngày càng trở nên hiếm hoi không chỉ trong thời của Vua Sa-lô-môn mà cả trong thời kỳ của chúng ta.

Triều đại của Vua Sa-lô-môn là giai đoạn sáng sủa nhất của lịch sử Ít-ra-ên (câu 21). Đây là thời kỳ thái bình thịnh trị (câu 25). Tác giả muốn nhấn mạnh đến sự khôn ngoan của Vua Sa-lô-môn và sự cường thịnh của đất nước Ít-ra-ên. Tuy nhiên, mầm mống của tội lỗi và sự bội đạo bắt đầu nảy mầm ngay trong sự thịnh vượng về vật chất: Đức Chúa Trời truyền dạy vua Ít-ra-ên chớ có mua nhiều ngựa (Phục Truyền 17:16), nhưng Vua Sa-lô-môn mua nhiều ngựa của Ai Cập để thành lập đội lính kỵ hùng hậu; ông cưới nhiều vợ; chi tiêu hoang phí. Những việc làm thiếu khôn ngoan nầy góp phần làm cho đất nước Ít-ra-ên bị chia đôi sau nầy.

Vì sao bạn phải càng cảnh giác với tội lỗi và sự bội đạo khi mà đời sống thuộc thể của bạn ngày càng tốt hơn trước?

Lạy Cha, tạ ơn Ngài vì cuộc sống của con ngày càng tốt hơn. Xin giúp con không sao lãng việc chăm lo đời sống thuộc linh khi được thịnh vượng về vật chất để con không phạm tội và xa lìa Ngài.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Dân Số Ký 13-14.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top