Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 22/5/2014

Sống Với Thánh Kinh: 22/5/2014


Sống Với Thánh Kinh: 22/5/2014

1 Các Vua 3:1-28
Cầu Xin Đức Chúa Trời Điều Gì?

“Vậy, xin Chúa ban cho đầy tớ Ngài tấm lòng khôn sáng để xét xử dân Ngài và phân biệt đúng sai; vì ai có thể xét xử đoàn dân đông đảo nầy của Chúa?” (câu 9, BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời ban cho Vua Sa-lô-môn đặc quyền gì? Ông đã xin Ngài điều gì? Nếu bạn có đặc quyền như Vua Sa-lô-môn, bạn sẽ xin Đức Chúa Trời điều gì?

Việc Vua Sa-lô-môn cưới công chúa Ai Cập hoàn toàn là vì động cơ chính trị. Sau nầy ông cũng cưới nhiều người vợ ngoại đạo khác và chính những người vợ nầy đã cám dỗ ông ngày càng xa lìa Đức Chúa Trời. Nhưng những bước đầu trong sự nghiệp chói sáng của ông, ông chân thành yêu mến Đức Chúa Trời và muốn đặt Ngài trước hết trong cuộc đời ông. Khi Đức Chúa Trời ban đặc quyền cho Vua Sa-lô-môn để ông có thể cầu xin Ngài bất cứ điều gì, Ngài sẽ ban cho, ông đã cầu xin sự khôn ngoan và hiểu biết. Đức Chúa Trời đáp lời cầu xin của ông. Việc ông xưng mình là “đứa trẻ nhỏ” (câu 7) cho thấy Vua Sa-lô-môn khiêm nhường nhận rằng ông thiếu kinh nghiệm trong việc điều hành đất nước. Đây là thái độ Đức Chúa Trời vui lòng. Đức Chúa Trời còn ban cho ông nhiều phước hạnh khác. Nếu muốn được Đức Chúa Trời tiếp tục ban phước, Vua Sa-lô-môn, và chúng ta, cứ tiếp tục bước đi trong sự vâng lời Ngài.

Phần kể lại việc phân xử hai người mẹ tranh giành một đứa con là một trong những minh họa về sự khôn ngoan cực kỳ của Vua Sa-lô-môn. Ông vừa là vị vua khôn ngoan, vừa là quan tòa sáng suốt nhờ ông chẳng những hiểu biết tâm lý, tình cảm, và cách ứng xử của con người trong những tình huống khác nhau, mà còn do Chúa Thánh Linh soi sáng, giúp đỡ để ông có thể phân xử công minh. Việc một vị vua đa đoan với việc nước vui lòng đứng ra phân xử những chuyện rắc rối trong đời thường cho thấy Vua Sa-lô-môn gần gũi với dân chúng, yêu thương họ và muốn phục vụ họ. Phán quyết khôn ngoan của Vua Sa-lô-môn giúp cho đứa trẻ thoát chết và được trả lại cho chính mẹ ruột của bé để bà bồng ẵm, nuôi nấng với tình thương của người mẹ ruột.

Để Đức Chúa Trời tiếp tục ban phước và sống khôn ngoan, bạn cần phải làm gì?

Lạy Chúa, xin Ngài cho con được khôn ngoan để có những quyết định đúng đắn. Xin tiếp tục dẫn dắt, soi sáng con bởi Lời Ngài và Thánh Linh Ngài.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Dân Số Ký 10:11-12:6.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top