Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 21/5/2014

Sống Với Thánh Kinh: 21/5/2014


Sống Với Thánh Kinh: 21/5/2014

1 Các Vua 2:26-46
Ngôi Nước Vững Bền

“Như vậy, vương quốc được vững bền trong tay Sa-lô-môn” (câu 46, BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Vua Sa-lô-môn trừng phạt các ông A-bia-tha, Giô-áp, và Si-mê-i? Điều nào trong câu chuyện cho thấy Đức Chúa Trời thành tín với những điều Ngài phán hứa? Bạn nghĩ gì về luật báo trả? Ai là người bạn đã thấy bị báo trả bởi những điều gian ác họ làm?

Ông A-bia-tha bị Vua Sa-lô-môn cách chức có thể là vì ông đã đồng mưu với Hoàng tử A-đô-ni-gia. Nhưng vì ông A-bia-tha là thầy tế lễ đã khiêng hòm giao ước trong thời của Vua Đa-vít và đã cùng chịu gian khổ với Vua Đa-vít nên Vua Sa-lô-môn chỉ quản chế ông tại nhà riêng ở A-na-tốt cách Giê-ru-sa-lem khoảng năm cây số. Điều Vua Sa-lô-môn làm, ứng nghiệm lời tiên tri về dòng dõi của ông Hê-li sẽ bị truất khỏi mặt Đức Chúa Trời

(1 Sa-mu-ên 2:30-35). Đức Chúa Trời luôn thành tín với Lời Ngài.

Vua Sa-lô-môn tiếp tục làm theo lời dạy của vua cha về những điều mà ông chưa làm xong. Khi nghe ông A-bia-tha bị cách chức và quản chế, ông Giô-áp biết giờ chịu hình phạt đã đến gần. Giống như Hoàng tử A-đô-ni-gia, ông Giô-áp chạy vào Đền Tạm, nắm lấy các sừng bàn thờ để mong cứu mạng. Theo luật Môi-se, đây là chỗ ẩn náu cho những người mà mạng sống họ đang gặp nguy hiểm, trừ những kẻ sát nhân (Xuất Ai Cập 21:13-14). Có thể ông Giô-áp nghĩ rằng Vua Sa-lô-môn xử tội ông chỉ vì ông đã hậu thuẫn cho Hoàng tử A-đô-ni-gia chiếm ngôi vua, nhưng ông Giô-áp quên rằng ông là kẻ giết người, bởi ông Áp-ne và ông A-ma-se bị sát hại bởi lưỡi gươm của ông. Đã đến lúc ông Giô-áp bị báo trả bởi những việc làm tội lỗi của mình.

Vua Sa-lô-môn tỏ lòng khoan dung đối với ông Si-mê-i là người nhục mạ Vua Đa-vít bằng những lời độc địa. Ông Si-mê-i bị nghiêm cấm không được rời Giê-ru-sa-lem, nhưng tiếc rằng ba năm sau ông chết vì vi phạm lệnh cấm nầy.

Những việc làm nói trên của Vua Sa-lô-môn không nhằm trả mối tư thù hay cũng cố thế lực, nhưng đây là cách Đức Chúa Trời hành động qua Vua Sa-lô-môn để đoán phạt những người bất tuân, không làm theo ý muốn của Ngài. Đồng thời Ngài hành động để làm cho ngôi nước các vua thuộc dòng dõi Vua Đa-vít được vững mạnh cho đến khi Đấng Mết-si-a đến để thiết lập vương quốc công chính của Ngài trên đất.

Ngày nay chúng ta đang sống với tư cách là con dân của Vua công chính trong một thế giới mà tội lỗi, sự bất công và nhiều điều xấu xa đang diễn ra. Là công dân thuộc vương quốc Vua Công Chính trị vì bạn sẽ tiếp tục sống như thế nào?

Lạy Chúa, xin cho con sống phân rẽ khỏi điều gian ác. Xin giúp con sống ngay lành, trung tín trong xã hội ngày càng tội lỗi nầy.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Dân Số Ký 8:1-10:10.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top