Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 20/5/2014

Sống Với Thánh Kinh: 20/5/2014


Sống Với Thánh Kinh: 20/5/2014

1 Các Vua 2:13-25
Chết Vì Tham Vọng

“Vua Sa-lô-môn nhân danh Đức Giê-hô-va mà thề rằng: ‘Nguyện Đức Chúa Trời xử tôi một cách nặng nề nếu A-đô-ni-gia không mất mạng vì lời yêu cầu nầy!’” (câu 23 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Hoàng tử A-đô-ni-gia muốn xin Vua Sa-lô-môn điều gì? Vì sao ông bị định tội chết khi cầu xin như vậy? Tham vọng thường dẫn đến hậu quả nào?

Hoàng tử A-đô-ni-gia không từ bỏ tham vọng làm vua. Dù trước đây đã cầu xin Vua Sa-lô-môn tha mạng nhưng trong tâm ông vẫn nuôi ý đồ loại trừ Vua Sa-lô-môn để chiếm đoạt ngai vàng. Hoàng tử A-đô-ni-gia thật tinh ranh và đầy thủ đoạn. Ông thực hiện ý đồ nầy bằng cách tiếp cận bà Bát-sê-ba để nhờ bà xin Vua Sa-lô-môn cho phép ông cưới bà A-bi-sác. Bà Bát-sê-ba tỏ ra cẩn trọng đối với lời cầu xin của Hoàng tử A-đô-ni-gia, bởi trước đó Hoàng tử A-đô-ni-gia đã có âm mưu soán ngôi vua. Nhưng sau đó ông đã thuyết phục bà khiến bà nghe theo những gì ông nói và tin rằng đây là thành ý của ông.

Dù ngôi vua không thể thuộc về ông, nhưng Hoàng tử A-đô-ni-gia vẫn mơ tưởng rằng toàn dân Ít-ra-ên xem ông là vua của họ. Về phần bà Bát-sê-ba, bà nghĩ rằng ước muốn của Hoàng tử A-đô-ni-gia là ước muốn vô hại của một người đàn ông mong được lấy một người phụ nữ đẹp là bà A-bi-sác. Vì thế bà vội vàng xin gặp Vua Sa-lô-môn với tư cách một người làm mai mối. Vua Sa-lô-môn bày tỏ sự tôn trọng mẹ bằng cách cúi lạy mẹ và mời bà ngồi vào chiếc ngai đặt bên cạnh ông. Khi nghe nói bà sẽ xin một việc nhỏ, Vua Sa-lô-môn sẵn lòng ban cho. Nhưng sau khi bà trình bày, sắc mặt và cách nói của Vua Sa-lô-môn thay đổi.

Khi nghe lời cầu xin của Hoàng tử A-đô-ni-gia, Vua Sa-lô-môn hiểu rằng người anh cùng mẹ khác cha nầy đang có mưu đồ chiếm đoạt ngôi vua của ông (câu 22). Bởi vì bà A-bi-sác là cung phi của vua cha, nếu bà thuộc về Hoàng tử A-đô-ni-gia thì sau nầy ngôi vua cũng thuộc về Hoàng tử A-đô-ni-gia. Vì thế Hoàng tử A-đô-ni-gia bị xử tội chết ngay hôm đó. Thật đáng tiếc, Hoàng tử A-đô-ni-gia đã đi quá xa. Nếu ông biết rõ vị trí ông ở đâu và đừng theo đuổi những tham vọng bất chính, ông sẽ không chết thảm như thế.

Biết rõ đâu là chỗ mà Đức Chúa Trời định cho bạn là điều mà bạn cần phải biết để bạn không đi quá xa và bị tổn hại bởi những tham vọng bất chính. Thế đâu là chỗ của bạn?

Lạy Chúa, xin giúp con làm mọi điều dưới sự hướng dẫn của Thánh Linh Ngài. Xin giữ con khỏi những tham vọng bất chính có thể hủy hoại đời con.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Dân Số Ký 7.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top