Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 19/5/2014

Sống Với Thánh Kinh: 19/5/2014


Sống Với Thánh Kinh: 19/5/2014

1 Các Vua 2:1-12
Để Lại Gì cho Con?

“Khi gần đến ngày qua đời, Đa-vít truyền dạy Sa-lô-môn, con trai mình rằng… Hãy giữ điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời muốn con giữ, tức là bước đi trong đường lối Ngài, gìn giữ những luật lệ, điều răn, mệnh lệnh, và sự dạy dỗ của Ngài như đã chép trong luật pháp của Môi-se, để con được thành công trong mọi việc con làm và mọi nơi con đi đến” (câu 1, 3 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít nói gì về việc ông sắp chết? Ông chuẩn bị gì cho tương lai của Hoàng tử Sa-lô-môn? Bạn chuẩn bị thế nào cho con bạn và để lại gì cho chúng?

Vua Đa vít biết ngày ông qua đời gần đến, tuy nhiên ông không hề lo sợ. Con người vĩ đại nầy nói với con mình là Hoàng tử Sa-lô-môn rằng: “Ta hầu đi con đường chung của cả thế gian” (câu 2). Đối với ông và những người thuộc về Đức Chúa Trời sự chết là một con đường, nhưng là con đường dẫn đến nơi ở tốt hơn, phước hạnh hơn. Vua Đa-vít biết ông sắp đi con đường nầy, vì thế, ông căn dặn những điều quan trọng mà Hoàng tử Sa-lô-môn phải làm.

Trong thời trị vì của ông, Vua Đa-vít đã chuẩn bị chu đáo cho ngày Hoàng tử Sa-lô-môn kế vị. Giờ đây, trước khi chỉ dạy những việc phải làm với những người chống lại ý muốn Đức Chúa Trời, Vua Đa-vít ưu tiên dạy cho Hoàng tử Sa-lô-môn làm thế nào để thành công trong mọi việc và trong mọi nơi ông đi (câu 3). Không những ông chuẩn bị kế hoạch xây đền thờ, tích trữ vật liệu và ngân quỹ, kêu gọi sự giúp đỡ, hợp tác của người Ít-ra-ên, mà ông còn khuyên nhủ và khích lệ Hoàng tử Sa-lô-môn gìn giữ điều răn, luật pháp, và vâng theo lời dạy của Đức Chúa Trời. Đi trong đường lối của Đức Chúa Trời, cẩn thận làm theo những gì Đức Chúa Trời răn bảo là con đường dẫn chúng ta đến chỗ thành công.

Vua Đa-vít nhìn thấy tấm lòng và tâm tình khiêm nhường của Hoàng tử Sa-lô-môn. Điều Vua Đa-vít mong ước là Hoàng tử Sa-lô-môn luôn giữ lòng yêu kính Đức Chúa Trời và vâng lời Ngài. Mặc dù Vua Đa-vít phạm phải một số sai lầm, nhưng ông là người biết ăn năn và kính sợ Đức Chúa Trời, lòng kính sợ của ông tác động tích cực đến Hoàng tử Sa-lô-môn. Ba người anh của Hoàng tử Sa-lô-môn là các Hoàng tử Am-nôn, Áp-sa-lôm và A-đô-ni-gia đều sa sút và yếu đuối về mặt thuộc linh, nhưng Hoàng tử Sa-lô-môn có tấm lòng được Đức Chúa Trời chuẩn bị, vì thế ông vâng theo những lời giáo huấn của cha.

Dù là một vị vua tài ba bách chiến bách thắng, nhưng Vua Đa-vít quan tâm đến vấn đề thuộc linh hơn là chính trị hay quân sự. Ông mong muốn con trai ông đi theo con đường của Đức Chúa Trời. Ông khuyên Hoàng tử Sa-lô-môn học tập và vâng lời Đức Chúa Trời. Chúa đã thực hiện những lời hứa lạ lùng với Hoàng tử Sa-lô-môn (2 Sa-mu-ên 7:8-17), nhưng Ngài sẽ không làm thành những lời hứa nầy nếu Hoàng tử Sa-lô-môn không tin cậy và vâng lời Ngài.

Nếu là cha là mẹ, bạn để lại những di sản nào cho con bạn?

Lạy Chúa, xin giúp con sống kính sợ Ngài và lối sống của con ảnh hưởng tốt trên người khác, đặc biệt là trên con cái của con để chúng hết lòng tin cậy và vâng lời Ngài.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Dân Số Ký 6.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top