Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 18/5/2014

Sống Với Thánh Kinh: 18/5/2014


Sống Với Thánh Kinh: 18/5/2014

Thi Thiên 104:1-4
Chúa Thật Vĩ Đại!

“Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, Chúa thật vĩ đại!” (câu 1b).

Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả đã có đáp ứng gì khi ông ngắm xem muôn vật? Ông đã hình dung như thế nào về Chúa? Bạn có đồng cảm với tác giả không? Điều gì giúp bạn cảm nhận rằng “Chúa thật vĩ đại!”?

“Khi xem muôn vật do tay Thiên Chúa sáng tạo chúng, Cứu Chúa của tôi, lòng cảm xúc bao kinh sợ….” Tác giả bài Thánh ca nầy có cùng tâm tư với tác giả Thi Thiên 104, cả hai đều cùng có những cảm xúc tương tự khi ngắm nhìn vạn vật trong thiên nhiên và suy ngẫm trong lòng. Đáp ứng đầu tiên của tác giả là: “Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va!” (câu 1a). Như lời kêu gọi trong Thi Thiên 103, tác giả kêu gọi toàn bộ những gì thuộc con người mình dâng lên Chúa sự chúc tụng – một biểu hiện của sự nhận biết sâu sắc về Đức Chúa Trời. Trước những công việc lớn lao, kỳ diệu của tay Chúa, ông phải thốt lên: “Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, Chúa thật vĩ đại!” (câu 1b). Đức Chúa Trời mà ông đang thờ phượng không chỉ là một vị thần, mà còn là Đấng Tạo Hóa, Đấng tể trị trên muôn vật. Tác giả vui sướng khi nhận ra Đức Chúa Trời của ông “thật vĩ đại!”

Trong niềm hân hoan đó, tác giả hình dung Chúa “rực rỡ và uy nghi!” (câu 1c). Chúa mặc y phục bằng ánh sáng (câu 2a), tượng trưng cho sự thánh khiết và công chính tuyệt đối. Các tầng trời cùng muôn vì tinh tú giăng ra trước mặt Ngài (câu 2b). Các trụ của thiên đàng được đặt trên khối nước trên cao (câu 3a). Chúa “dùng mây làm xe ngựa, và cưỡi trên cánh gió” (câu 3b). “Gió”“sứ giả” của Chúa, và “lửa”“đầy tớ” Ngài (câu 4).

Chúng ta nên hiểu những chi tiết tác giả dùng để miêu tả về Đức Chúa Trời theo ý nghĩa tượng trưng của thể văn thi ca, hơn nữa, ngôn ngữ giới hạn của con người không thể miêu tả nổi một Đức Chúa Trời vô hình và vô hạn. Điều tác giả muốn nói qua những gì ông miêu tả là: “Đức Chúa Trời thật vĩ đại!”

Bạn sẽ miêu tả Chúa như thế nào để cho thấy Ngài “thật vĩ đại!”?

Lạy Chúa, xin cho những người chung quanh con nhận biết Ngài là Đức Chúa Trời vĩ đại, không chỉ qua lời nói mà qua lối sống của con mỗi ngày.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 105.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top