Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 17/5/2014

Sống Với Thánh Kinh: 17/5/2014


Sống Với Thánh Kinh: 17/5/2014

Ê-phê-sô 6:10-18
Đối Diện với Cuộc Chiến Thuộc Linh

“Hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời để anh em có thể đứng vững chống lại các mưu kế của ma quỷ” (câu 11).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúng ta đang chiến đấu với ai (câu 12)? Làm thế nào để chiến thắng trong trận chiến nầy (câu 10, 11, 13)? Nêu ý nghĩa của những khí giới thuộc linh (câu 14-17)? Nguồn sức mạnh để chiến đấu và chiến thắng là gì (câu 18)? Bạn đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến thuộc linh như thế nào?

Cuộc chiến của chúng ta đang đối diện không phải là cuộc chiến với những con người bằng xác thịt mà là với thế lực thuộc linh, vua chúa của thế gian mờ tối nầy là Sa-tan và các ma quỷ theo nó. Chúng ta không thể chiến thắng trận chiến với sức lực nhỏ bé của con người nhưng phải được làm mạnh mẽ nhờ sức toàn năng của Chúa (câu 10). Chúng ta không những thắng kẻ thù, mà còn phải đứng vững vàng trong trận chiến. Vì vậy, Sứ đồ Phao-lô đã kêu gọi khẩn thiết các tín hữu nhìn thấy mức độ khốc liệt của trận chiến mà trang bị mọi khí giới Chúa đã ban cho để phòng vệ và tấn công kẻ thù.

– Lẽ thật làm dây nịt lưng (câu 14): Lẽ thật là chân lý. Dây nịt lưng dùng để làm cho quần áo được gọn gàng, không vướng bận khi di chuyển. Ma quỷ tấn công bằng những lời nói dối rất tinh xảo, gần giống với chân lý nên con người dễ bị mắc lừa. Nắm vững chân lý giúp chúng ta nhận ra lời nói dối của chúng.

– Mặc áo giáp bằng sự công chính (câu 14): Áo giáp để che phần ngực và bụng khỏi những làn tên mũi đạn của quân thù. Ma quỷ thường tấn công tấm lòng của chúng ta qua phương diện cảm xúc, giá trị bản thân, và sự tin tưởng của chúng ta. Áo giáp công chính của Chúa bảo vệ tấm lòng của chúng ta và xác quyết rằng Chúa yêu chúng ta, đã phó Con Một của Ngài để chúng ta được xưng công chính.

– Sự sẵn sàng của Tin Lành bình an làm giày dép (câu 15): Tin Lành là Phúc Âm, giày dép bảo vệ đôi chân để đi đây đó truyền bá Phúc Âm. Ma quỷ gieo trong lòng chúng ta rằng việc rao giảng Phúc Âm là điều khó khăn và vô ích nhưng giày dép của Chúa cho chúng ta có năng lực để tiếp tục bước đi rao báo Tin Lành cho mọi người.

– Lấy đức tin làm thuẫn đỡ (câu 16): Ma quỷ bắn vào chúng ta bằng những tên lửa, là những lời nhục mạ, những sự ngăn trở và cám dỗ. Nhờ đức tin, đứng trên tầm nhìn của Chúa, chúng ta có thể nhìn xa hơn hoàn cảnh hiện tại để thấy chiến thắng khải hoàn trong chặn cuối cùng.

– Lấy sự cứu chuộc làm mão trụ (câu 17): Ma quỷ gieo nghi ngờ vào đầu của chúng ta. Sự cứu rỗi trong Chúa Giê-xu sẽ bảo vệ tâm trí của chúng ta khỏi sự nghi ngờ và xác quyết chúng ta được cứu bởi đức tin nơi Chúa Cứu Thế.

– Gươm của Chúa Thánh Linh là Lời Đức Chúa Trời (câu 17): Đây là khí giới duy nhất để tấn công kẻ thù. Lời Chúa làm cho kẻ thù bối rối. Khi chúng ta bị cám dỗ và lừa dối bởi ma quỷ, Lời Chúa chính là đòn tấn công hữu hiệu làm kẻ thù khiếp sợ rút lui. Chính Chúa Giê-xu đã dùng Lời Chúa đối đáp với ma quỷ khi Ngài bị cám dỗ trong hoang mạc.

Ngoài ra, chiến sĩ của Chúa phải nhờ Chúa Thánh Linh thường xuyên, bền đỗ, trong mọi sự cầu nguyện để nhận lấy sức mạnh và sự hướng dẫn của Chủ Tướng cho chính mình và đồng đội của mình trong trận chiến cam go nầy.

Bạn thấy mình cần phải bổ sung điều gì để có thể đứng vững trong đoàn quân của Chúa?

Lạy Chúa xin giúp con hết sức cảnh giác trong trận chiến thuộc linh của mình. Xin cho con luôn ở trong sự bảo vệ của Chúa và chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu cùng với đoàn quân dũng mãnh của Ngài.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Dân Số Ký 5.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top