Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 16/5/2014

Sống Với Thánh Kinh: 16/5/2014


Sống Với Thánh Kinh: 16/5/2014

Ê-phê-sô 6:5-9
Mối Quan Hệ Giữa Chủ và Nô Lệ

“Vì anh chị em biết rằng Chúa sẽ tưởng thưởng mọi người tùy theo việc tốt họ làm, dù là nô lệ hay tự do” (câu 8, NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dạy người nô lệ phải có thái độ như thế nào đối với chủ và công việc, vì sao (câu 5-8)? Các ông chủ và những người nô lệ có những điểm chung nào (câu 8-9)? Điều nầy có ý nghĩa gì đối với các ông chủ và cách đối đãi của họ đối với người làm? Thái độ của bạn đối với công việc và mối quan hệ của bạn đối với cấp trên và cấp dưới của bạn trong công sở như thế nào? Những điều nào bạn cần phải thay đổi?

Trong thời của Sứ đồ Phao-lô, giới nô lệ đóng một vai trò rất quan trọng trong xã hội. Có hàng ngàn người nô lệ dưới thời đế quốc La Mã. Những người nô lệ là những người vì lý do nào đó đã bán bản thân mình hoặc là được sinh ra từ cha mẹ là những người nô lệ. Những người nầy không có quyền trên chính bản thân mình nhưng phải đặt mình dưới quyền sai khiến của một người chủ. Họ lệ thuộc vào chủ hoàn toàn và làm mọi điều chủ muốn.

Trong thời kỳ Hội Thánh đầu tiên, có nhiều người chủ và nô lệ cùng tin nhận Chúa và họ cùng thờ phượng Chúa trong các điểm nhóm. Giữa họ vừa có mối quan hệ anh em trong Chúa vừa có mối quan hệ chủ và nô lệ. Vì vậy, Sứ đồ Phao-lô đưa ra những lời khuyên để họ có thể sống hòa hợp với nhau trong sự kính sợ Chúa. Ông khích lệ người nô lệ phải có thái độ chân thành, kính sợ, và vâng phục chủ như vâng phục Chúa, yêu mến chủ và làm việc hết lòng, tận tụy như đang làm việc cho Chúa. Thái độ nầy giúp họ siêng năng và vui vẻ khi làm việc. Làm như vậy họ chắc chắn sẽ được chủ tin tưởng và vui lòng chia sẻ những lợi nhuận mà chính họ đã làm ra. Hơn nữa, họ bước đi trong sự vâng lời Chúa thì sẽ được nhận lãnh phần thưởng từ Chúa.

Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở người làm chủ rằng, họ và những người nô lệ có cùng một chủ là Đức Chúa Trời. Chúa yêu những người nô lệ cũng như chính họ. Họ đồng đẳng với nhau trước mặt Chúa, Đấng không tây vị ai. Điều nầy giúp các ông chủ đối đãi với những người nô lệ của mình như những người con yêu dấu của Chúa, anh chị em trong đại gia đình của Đức Chúa Trời. Họ sẽ yêu thương, chia sẻ và không ức hiếp hay lạm dụng sức lao động của người nô lệ.

Dù xã hội của chúng ta ngày nay không còn chế độ nô lệ, nhưng mỗi người đều có một vị trí nhất định trong xã hội. Dù ở vị trí nào thì mỗi người chúng ta đều có một địa vị giống nhau trước mặt Chúa, và trong ngày cuối cùng ai cũng sẽ nhận lãnh sự xét đoán từ nơi Chúa tùy thuộc theo điều mình đã làm. Chúng ta phải biết rằng chúng ta có cùng Cha trên trời, và Ngài không thiên vị ai hết.

Bạn đang làm việc với tinh thần nào? Bạn đối xử với những người cùng làm việc với mình ra sao?

Lạy Chúa, xin giúp con làm việc trong tinh thần làm việc cho Chúa, luôn ở trong sự hiện diện của Ngài và hành xử với những người cùng công sở của con như những anh chị em trong Chúa hầu cho con có thể làm chứng về Chúa trong công sở của mình.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Dân Số Ký 4.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top