Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 14/5/2014

Sống Với Thánh Kinh: 14/5/2014


Sống Với Thánh Kinh: 14/5/2014

Ê-phê-sô 5:21-33
Kính Sợ Chúa Giê-xu

“Hãy thuận phục nhau và kính sợ Đấng Cơ Đốc” (câu 21 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Nền tảng cho hôn nhân và gia đình hạnh phúc là gì (câu 21)? Hình ảnh Sứ đồ Phao-lô dùng để ví sánh bổn phận vợ chồng nói lên ý nghĩa gì? Tại sao Sứ đồ Phao-lô đã đưa ra vai trò và vị trí của chồng/vợ như thế? Chúng ta áp dụng sự dạy dỗ nầy như thế nào cho ngày nay?

“Hãy kính sợ Đấng Cơ Đốc mà vâng phục nhau” là bí quyết cho hôn nhân và gia đình hạnh phúc. Khi chồng và vợ thật sự kính sợ Chúa, họ sẽ thực hiện đúng theo Lời Chúa dạy, sống bày tỏ tình yêu thương cho nhau và chu toàn những trách nhiệm của mình trong gia đình. Trong luật yêu thương của Chúa luôn có sự bình đẳng giữa người nam và người nữ – vợ phải thuận phục chồng như thuận phục Chúa, còn chồng phải yêu vợ mình như Đấng Cơ Đốc đã yêu Hội Thánh (câu 24, 25).

Vợ phải kính sợ Chúa qua đời sống thuận phục chồng. Mô hình hôn nhân gia đình Sứ đồ Phao-lô đưa ra phù hợp với sự phân nhiệm Chúa đã dạy khi thiết lập gia đình, Chúa đã đặt để người nam làm chủ gia đình. Ngài đã dựng nên ông A-đam trước và tạo bà Ê-va từ xương sườn của ông A-đam (Sáng Thế Ký 2:22). Tuy vậy, Chúa ban sự bình đẳng cho cả hai người vì họ đều mang ảnh tượng của Chúa. Cơ cấu gia đình cũng đã được phân nhiệm rõ ràng hơn khi tổ phụ của chúng ta phạm tội (Sáng Thế Ký 3:16-19), người chồng đứng ở vai trò lãnh đạo, chăm lo về kinh tế cho cả gia đình (Sáng Thế Ký 3:17-19). Người vợ phải vâng phục chồng, “sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi” (Sáng Thế Ký 3:16b).

Người chồng cũng phải bày tỏ lòng kính Chúa trong đối xử với vợ. Sứ đồ Phao-lô đã dùng hình ảnh Đấng Cơ Đốc và Hội Thánh để mô tả cơ cấu giữa vợ và chồng trong gia đình. Chúa và Hội Thánh có một cam kết đời đời, chồng và vợ cũng có cam kết sống với nhau trọn đời. Hình ảnh Chúa Cứu Thế là một người chồng toàn hảo, có đầy đủ sự khôn ngoan và tình yêu đối với Hội Thánh. Trọn đời Chúa Giê-xu sống vì Hội Thánh, Ngài đã chăm sóc, chu toàn cho Hội Thánh trên mọi phương diện về thể xác, tâm hồn, và tâm linh: Dạy dỗ, ban thức ăn, chữa lành và trên hết, Ngài chết để chuộc tội cho Hội Thánh. Trong thực tế, có nhiều ông chồng lạm dụng thẩm quyền Chúa đặt để cho mình, ăn ở cay nghiệt với vợ và cư xử với vợ không hơn một người đầy tớ. Đó là những người không biết yêu chính mình. Nhưng ai yêu vợ thì yêu chính mình (câu 28). Những người chồng được kêu gọi sống trong tinh thần của Chúa Giê-xu đã yêu Hội Thánh.

Đấng Cơ Đốc hiệp một với Hội Thánh thể nào thì vợ chồng cũng phải gắn bó với nhau thể ấy. Những người vợ trong thời của Sứ đồ Phao-lô hoàn toàn phụ thuộc vào chồng trong phương diện kinh tế, hơn nữa họ ít được học hành, trẻ tuổi hơn, và chỉ quanh quẩn trong nhà nên ít có kinh nghiệm sống. Vì thế, việc người nữ phải vâng phục chồng hoàn toàn để giúp cho gia đình yên ấm và hạnh phúc. Giới nữ ngày nay có học thức, kinh nghiệm sống, và vị trí trong xã hội không thua kém chồng. Nhờ sự khéo léo trong cách hành xử, nhiều phụ nữ còn thành công hơn chồng của mình trong công sở và giữ vai trò chủ đạo trong phương diện kinh tế. Người đời cho rằng ai nắm kinh tế thì người đó giữ vai trò lãnh đạo trong gia đình. Tuy nhiên, khảo sát cho thấy tình trạng gia đình đổ vỡ, ly dị, và bất hạnh đang xảy ra bội phần hơn trong thời đại của chúng ta.

Dù ở trong hoàn cảnh hay thời đại nào, bí quyết cho hôn nhân vẫn là: “Hãy kính sợ Đấng Cơ Đốc mà vâng phục nhau.” Vì vợ chồng đã nên một thịt nên cả chồng và vợ đều phải yêu người phối ngẫu như chính thân mình.

Gia đình bạn đang sống với nhau trên nền tảng nào? Có điều gì cần phải điều chỉnh lại?

Xin Chúa giúp con yêu kính Chúa ngày càng hơn để con có thể sống theo Lời Chúa dạy, biết cách yêu thương và trân quý người phối ngẫu của con để có một đời sống phước hạnh trong hôn nhân và làm vinh quang Danh Chúa.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Dân Số Ký 2.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top