Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 13/5/2014

Sống Với Thánh Kinh: 13/5/2014


Sống Với Thánh Kinh: 13/5/2014

Ê-phê-sô 5:1-20
Trở Nên Người Bắt Chước Chúa

“Vậy, hãy là người bắt chước Đức Chúa Trời như các con yêu dấu của Ngài; và sống đời yêu thương như Đấng Cơ Đốc đã yêu thương chúng ta và hiến chính thân Ngài vì chúng ta như một của lễ và sinh tế tỏa hương thơm cho Đức Chúa Trời” (câu 1-2 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Để trở nên giống như Chúa, những người tin Chúa phải tiếp tục từ bỏ những điều gì (câu 3-7, 11, 12, 18), và theo đuổi những điều gì (câu 1, 2, 8-10, 13-20)? Phân đoạn Kinh Thánh nầy liên hệ với đời sống của bạn như thế nào? Bạn quyết định có sự thay đổi gì?

Sứ đồ Phao-lô tiếp tục kêu gọi các tín hữu ở Ê-phê-sô trở nên giống Chúa Giê-xu. Cuộc đời chúng ta đã được chuộc bằng chính máu của Chúa, nên chúng ta phải sống xứng đáng với ơn thiêng liêng đó. Để có thể bắt chước Đức Chúa Trời, ông đưa ra những hướng dẫn cụ thể những điều phải từ bỏ hay theo đuổi, hầu cho họ trở nên người khôn ngoan, được dự phần trong nước Đấng Cơ Đốc và có một đời sống thanh cao giữa thế gian nầy. Người tin Chúa phải từ bỏ những điều ham muốn của xác thịt như gian dâm, ô uế, tham lam, lời tục tỉu, giễu cợt, giả bộ tầm phào, vì những người làm như vậy bị liệt vào những người dại dột, thờ hình tượng, và hậu quả là họ không được dự phần cơ nghiệp của Chúa.

Con cái Chúa phải bước đi trong ánh sáng vì Chúa là ánh sáng. Trái với con cái của sự tối tăm, những người được Chúa nhận làm con phải trở nên giống Chúa. Đó là những người kính sợ Chúa, thể hiện một đời sống yêu thương đối với anh chị em mình, hy sinh quyền lợi bản thân vì quyền lợi của người lân cận, đây là một lễ vật có hương thơm mà Chúa yêu thích. Cầu xin ánh sáng Chúa chiếu rọi vào đời sống chúng ta mỗi ngày. Xin Chúa chỉ dạy chúng ta tiếp tục bước đi trong sự sáng của Chúa, thể hiện những mỹ đức của Chúa như sự nhân từ, công chính, và thành thật.

Chúng ta phải sống khôn ngoan trong Chúa. Con dân Chúa được kêu gọi để tỉnh thức, không say rượu làm mất tự chủ, sống khác biệt, vùng dậy từ trong đám người ngủ, biết quý thì giờ và nắm bắt cơ hội để làm việc thiện lành vì chúng ta đang ở trong giai đoạn cuối rốt của thời đại ân sủng. Phải tích cực tìm kiếm, học hiểu ý Chúa để được đầy dẫy Chúa Thánh Linh qua một đời sống gần gũi với Chúa trong mối tương giao, qua lời ca ngợi, và tạ ơn Đức Chúa Trời trong Danh của Chúa Giê-xu Cơ Đốc, để biết ý Chúa và sống theo Phúc Âm. Lại cũng phải nhắc nhở, khích lệ anh chị em mình sống Phúc Âm qua những ca vịnh, thơ thánh để đưa cả cộng đồng đến chỗ sâu nhiệm trong ân sủng của Chúa.

Chúa Giê-xu dạy: “Cây nào tốt thì sinh trái tốt; nhưng cây nào xấu thì sinh trái xấu” (Ma-thi-ơ 7:17). Những bông trái trong đời sống của chúng ta sẽ chứng thực chúng ta đang ở trong sự sáng hay sự tối tăm. Chúng ta cần thức tỉnh và nỗ lực để vượt qua con người cũ của mình, hầu cho khi Chúa tái lâm, chúng ta được hưởng trọn niềm vui của những người con sáng láng của Chúa.

Bạn đang bắt chước Đức Chúa Trời hay bắt chước theo những quan niệm sống của thế gian?

Lạy Chúa, con cảm ơn Lời Ngài đã nhắc nhở, cảnh báo để con cẩn thận hơn trong sự hành xử của mình. Xin Chúa giúp con luôn bước đi trong sự sáng của Chúa, nhìn lên Chúa và vâng lời Chúa dạy để mỗi ngày con sẽ trở nên giống Chúa hơn.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Dân Số Ký 1.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top