Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 11/5/2014

Sống Với Thánh Kinh: 11/5/2014


Sống Với Thánh Kinh: 11/5/2014

Thi Thiên 103:19-22
Dàn Đại Hợp Xướng Vũ Trụ

“Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va!” (câu 22c).

Câu hỏi suy ngẫm: Những ai được kêu gọi chúc tụng Đức Chúa Trời? Vì sao tác giả đưa ra lời kêu gọi nầy? Bạn hưởng ứng lời kêu gọi nầy như thế nào?

Khung cảnh một dàn đại hợp xướng với quy mô chưa từng có được mở ra trong phần cuối của Thi Thiên nầy. Chúng ta biết Vua Đa-vít được Chúa ban cho biệt tài về âm nhạc, vì vậy cũng dễ hiểu khi ông chú trọng đến việc ca ngợi Chúa.

Khải tượng của Vua Đa-vít tại đây là một dàn đại hợp xướng vũ trụ, bao gồm từ thiên sứ, thiên binh, đến tất cả tạo vật, và chính ông. Đó là dàn hợp xướng của tất cả những gì được tạo dựng bởi Đấng Tạo Hóa, mọi loài và mọi vật trong toàn cõi vũ trụ. “Đức Giê-hô-va đã lập ngôi Ngài trên các tầng trời, vương quốc Ngài cai trị trên muôn vật” (câu 19). Vì Chúa là Vua của cả vũ trụ, Ngài cai trị trên muôn loài vạn vật; nên Ngài xứng đáng để muôn vật trên trời, dưới đất, bên dưới đất thờ phượng và chúc tụng (xem Phi-líp 2:10; Khải Huyền 5:13).

Tôn vinh Đức Chúa Trời là mục đích tối thượng cho sự hiện hữu và hoạt động của muôn vật. Dù là các thiên sứ có sức mạnh hay các thiên binh của Đức Chúa Trời, thì sự hiện hữu và khả năng của họ là để làm theo mệnh lệnh và ý muốn của Chúa (câu 20, 21), để tôn vinh, chúc tụng Danh Thánh của Ngài. Khi làm theo Lời Chúa và ý muốn của Ngài, chúng ta tôn Chúa là Chủ cuộc đời mình. Một đời sống vâng lời sẽ tràn đầy phước hạnh và làm sáng Danh Chúa. Đó là cách chúng ta tôn vinh Chúa trong đời sống hằng ngày.

Một điều khác chúng ta cần ghi nhớ là sự phục vụ luôn đi đôi với sự ca ngợi Chúa. Dù là thiên binh, thiên sứ, hay những loài thọ tạo bình thường, tất cả đều cùng nhau xướng ca tôn vinh Chúa. Dù chúng ta được kêu gọi phục vụ Chúa ở bất kỳ vị trí nào, thì tất cả đều được gọi là đầy tớ của Chúa, và tất cả chúng ta không chỉ làm việc mà còn được thúc giục để dâng lên Chúa những lời chúc tụng từ đáy lòng mình. Chúng ta cần noi gương Vua Đa-vít, tự nhắc nhở mình rằng: “Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va!” (câu 22).

Mỗi chúng ta đều có những bài ca riêng về ân sủng và lòng thương xót của Chúa trên cuộc đời mình. Hãy dâng lên Chúa những bài ca đó. Bạn chúc tụng Chúa về những điều gì?

Lạy Chúa, xin giúp con biết dùng môi miệng và cả đời sống con để tôn vinh, chúc tụng Danh Thánh của Ngài.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 104.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top