Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 10/5/2014

Sống Với Thánh Kinh: 10/5/2014


Sống Với Thánh Kinh: 10/5/2014

Giăng 5:1-15
Đừng Phạm Tội Nữa

“Khi Chúa Giê-xu thấy người nằm đó, và biết là bị bệnh đã lâu, nên Ngài hỏi: Anh có muốn được lành không? (câu 6 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao người bại nằm gần ao Bê-tết-đa? Vì sao Chúa Giê-xu hỏi người bại nầy ngươi có muốn lành chăng? Chúa muốn nhắc điều gì khi Ngài nói với người bại: “Kìa, ngươi đã lành rồi, đừng phạm tội nữa?” Đời sống bạn có những bệnh tật nào cần được Chúa chữa lành? Để được chữa lành phải có điều kiện gì?

Trong xã hội Do Thái ngày xưa, con người đối diện với nhiều bệnh tật nguy hiểm như bệnh phong hủi, bệnh bại, bệnh động kinh, mù v.v…, có những bệnh thầy thuốc có thể chữa được nhưng cũng có những căn bệnh không có thuốc chữa, chỉ trông chờ sự chữa lành kỳ diệu từ trời. Người bệnh trong phân đoạn Kinh Thánh nầy bị bại đã 38 năm và đang nằm bên cạnh ao Bê-tết-đa để chờ khi nước trong ao động, vì họ tin rằng nếu ai xuống nước trước tiên sẽ được chữa lành. Người bại không có ai giúp đỡ để đưa xuống ao nên chỉ biết nằm đó chờ mãi và bệnh tật cứ kéo dài ngày nầy qua ngày khác. Người bệnh rất mong được lành để có thân thể khỏe mạnh, đi làm tự nuôi sống mình. Chúa Giê-xu đã biết được tình cảnh của người bại nên Ngài đi ngang qua và hỏi: “Anh có muốn được lành chăng?” Mặc dù Chúa chưa bao giờ gặp người bại nầy nhưng Ngài biết người rất rõ nên Ngài động lòng thương xót. Sở dĩ Chúa Giê-xu hỏi như vậy là vì Ngài muốn chính người bại nầy thừa nhận tình trạng bất lực của ông và rất muốn được chữa lành. Kinh Thánh cho biết khi người bại nương nhờ đồng loại của mình thì càng ngày càng tuyệt vọng, nhưng khi ông đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu, thì Ngài giúp ông giải tỏa sự tuyệt vọng và được chữa lành. Chúa Giê-xu phán hãy đứng dậy vác giường ngươi mà đi. Ông đã vâng lời Ngài, đứng dậy vác giường mà đi. Khi Chúa chữa lành thì Ngài muốn người ấy đứng dậy và bước đi một cách xứng đáng với Ngài. Sau đó ít lâu, Chúa Giê-xu gặp người đàn ông nầy trong đền thờ để tạ ơn Đức Chúa Trời và tại đây Ngài đã dạy ông “đừng phạm tội nữa,” điều nầy cho thấy tiêu chuẩn thánh khiết của Ngài, Ngài không dung túng cho bất kỳ tội lỗi nào vì hậu quả của tội lỗi còn kinh khiếp hơn cả những bệnh tật thuộc thể.

Có những căn bệnh nào trong đời sống bạn cần được Chúa chữa lành, hãy đến ăn năn, tỏ bày cùng Chúa và đừng tái phạm nữa, hầu cho khỏi gánh lấy cơn thịnh nộ và sự hình phạt đời đời nơi hỏa ngục trong ngày Chúa Giê-xu trở lại.

Khi biết một người phạm tội, bạn chấp nhận, dung dưỡng hay tìm cách giúp người ấy ăn năn và “đừng phạm tội nữa”?

Kính lạy Chúa Giê-xu là Cha nhân từ yêu thương của con. Xin Chúa giúp con biết tránh xa tội lỗi và không tái phạm những tội con đã từng vi phạm.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xơ-tê 8:1-9:17.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top