Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 9/4/2014

Sống Với Thánh Kinh: 9/4/2014


Sống Với Thánh Kinh: 9/4/2014

2 Cô-rinh-tô 6:1-2
Ân Huệ của Ngày Cứu Rỗi

“Tôi nói cho anh chị em, hiện nay là thời ân huệ của Đức Chúa Trời, hiện nay là ngày cứu rỗi” (câu 2b NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Nhận ân sủng Chúa cách vô ích nghĩa là gì? Có gì liên quan giữa Ê-sai 49:8 và phần Kinh Thánh chúng ta suy ngẫm hôm nay? Nhận biết “Hiện nay là ngày cứu rỗi” bạn cần phải làm gì?

Sứ đồ Phao-lô đang nói với những tín hữu của Hội Thánh Cô-rinh-tô, là những người đã nghe và tiếp nhận ân sủng kỳ diệu của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ông nhắc nhở họ “chớ chịu ơn Đức Chúa Trời luống công,” có nghĩa là họ đã nhận lãnh ân sủng của Chúa thì đừng để ân sủng đó trở nên vô hiệu, không ích lợi chi. Ông đã minh họa bằng một trích dẫn trong sách tiên tri Ê-sai 49:8: “Đức Giê-hô-va phán như vầy: Ta đã nhậm lời ngươi trong kỳ thuận tiện, đã vùa giúp ngươi trong ngày cứu rỗi.”

Có gì liên quan giữa Ê-sai 49:8 và phần Kinh Thánh chúng ta suy ngẫm hôm nay? Trở lại thời kỳ của Tiên tri Ê-sai, lúc ấy, tội lỗi của người Ít-ra-ên và Giu-đa đã chín mùi, sẵn sàng nhận lấy án phạt từ Chúa Giê-hô-va. Đế quốc A-si-ri đã xâm chiếm vương quốc Ít-ra-ên phía Bắc và đang chực chờ nuốt trọn cả vương quốc Giu-đa phía Nam. Lời cầu nguyện khẩn thiết của Vua Ê-xê-chia đã được Chúa nhậm. Chúa đã giải cứu họ khỏi tay vua A-si-ri. Quay về với bối cảnh của Hội Thánh Cô-rinh-tô, chúng ta cũng mường tượng được một cuộc chiến khốc liệt đang xảy ra. Đây không phải là chiến tranh quy ước có gươm giáo máu đổ thịt rơi, mà là một trận chiến nguy hiểm hơn vì không có biên giới, không nhận diện được kẻ thù và sự hủy hoại có ảnh hưởng cả đến cõi đời đời. Phải, đây là trận chiến tâm linh mà tín hữu Hội Thánh Cô-rinh-tô, và cả chúng ta ngày nay, đang đối diện. Trong trận chiến nầy, kẻ thù đang đóng vai bạn ta, đang ở ngay trong nhà và trong lòng ta, dụ dỗ ta vui sống trong tội lỗi, đang rỉ tai những lời ngon ngọt khiến ta nghi ngờ chính vị Vua Anh Minh của mình là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong trận chiến nầy, kẻ thù là Sa-tan khiến ta yếu đuối, mất cảnh giác, mất sức chiến đấu, quên ân sủng Chúa và lìa bỏ Ngài, chỉ nằm yên chờ chết. Nếu nhận biết mình đang trong tình trạng nguy hiểm nầy, hãy mau kêu cầu Chúa. Ngài hứa cứu giúp chúng ta ngay hôm nay, ngay trong thì giờ nầy, vì cuộc sống quá ngắn ngủi, ngày mai có thể là quá trễ.

Bạn cần làm gì để không nhận ơn Chúa cách vô ích?

Lạy Chúa, xin đừng để con quên ơn Chúa. Cảm tạ Chúa là Đấng cứu giúp con ngay trong thì thuận tiện, ngay lúc con bị sa ngã trong tâm linh.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top