Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 7/4/2014

Sống Với Thánh Kinh: 7/4/2014


Sống Với Thánh Kinh: 7/4/2014

Ma-thi-ơ 25:31-46
Điều Chúa Muốn Con Làm

“Vua sẽ đáp lời: ‘Thật, Ta nói với các con, hễ các con làm như thế cho người nhỏ nhất trong số các anh chị em của Ta, chính là làm cho Ta’” (câu 40 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Bạn có gì ngạc nhiên về sự xử đoán của Chúa? Bạn nhận được bài học gì từ câu chuyện nầy? Bạn áp dụng bài học đó vào cuộc sống của mình thế nào?

Một câu chuyện hay thường có phần mở đầu lý thú. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất của câu chuyện, cũng là điều khiến câu chuyện được đánh giá là hay hoặc dở chính là đoạn kết.

Trong phần Kinh Thánh hôm nay, Chúa Giê-xu nói về đoạn kết của đời người. Khi đối diện với đoạn kết của đời mình, hơn nữa, đối diện với sự tận chung của nhân loại, chúng ta có còn nóng lòng muốn biết không, hay sẽ sợ hãi trốn tránh? Chúa Giê-xu nói đến một ngày tận chung, lúc mọi người phải trình diện trước Chúa Chí Cao để nghe tuyên án. Lúc ấy, Chúa sẽ chia nhân loại thành hai nhóm: Nhóm chiên ở bên phải và nhóm dê ở bên trái. Nhóm chiên được ở bên Chúa và hưởng phước với Ngài vì đã cho Chúa ăn, mặc và thăm viếng Chúa. Nhóm dê bị đuổi vào hồ lửa đời đời vì đã không cho Chúa ăn, mặc và đã bỏ rơi Chúa. Cả hai nhóm ngạc nhiên kêu lên rằng, mình có làm hay không làm những điều nầy cho Chúa bao giờ đâu, mà giờ đây Chúa lại kể ra như thế? Chúa đáp rằng, khi làm những điều ấy cho anh chị em của Chúa tức là làm cho Chúa. Có nhiều sự giải thích khác nhau về danh xưng “anh chị em” của Chúa. Có người cho rằng đó là người Do Thái. Người khác lại nói đó là tín hữu của Chúa. Người khác nữa lại cho rằng đây chỉ về những người nghèo khổ khốn cùng, bị xã hội khinh dể và bạc đãi. Dù đối tượng đó là ai, chúng ta cũng cần phải đối xử với mọi người dưới cái nhìn của Chúa. Hãy nhớ rằng, đời sống chóng qua, một ngày nào đó, chúng ta phải đối diện với Chúa và chịu trách nhiệm về hành động của mình hôm nay.

Với bản chất ích kỷ, khi làm gì cho ai, chúng ta thường cân nhắc xem điều đó có lợi cho mình không? Với thái độ đó, những hành động của chúng ta không còn là giúp đỡ nữa, mà chỉ là đổi chác. Chúa Giê-xu là gương mẫu của sự phục vụ quên mình. Người phục vụ quên mình, bất vụ lợi, là người noi gương Chúa, sẽ nhận được sự ban thưởng bất ngờ trong ngày chung kết.

Bạn thường giúp đỡ như thế nào với những người có nhu cầu bức xúc trong Hội Thánh bạn?

Lạy Chúa, xin mở mắt con để con thấy điều Chúa muốn con thấy, xin mở trí con để con hiểu điều Chúa muốn con hiểu, xin mở tâm con để con cảm nhận điều Chúa muốn con cảm nhận, và mở tay con để con làm điều Chúa muốn con làm.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top