Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 6/4/2014

Sống Với Thánh Kinh: 6/4/2014


Sống Với Thánh Kinh: 6/4/2014

Thi Thiên 103:1-5
Những Điều Cần Phải Nhớ

“Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài” (câu 2).

Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả tự nhắc mình phải luôn ghi nhớ những điều gì? Vì sao ông kêu gọi “linh hồn ta” chúc tụng Chúa? Bạn tự nhắc mình phải luôn ghi nhớ những điều gì?

Thi Thiên 103 bắt đầu bằng lời kêu gọi đặc biệt: “Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va!” Từ “linh hồn” không chỉ nói đến phần phi vật chất của con người, mà chỉ về toàn bộ con người, như ý tác giả nói thêm sau đó: “Mọi điều gì ở trong ta.” Tác giả nhắc nhở, thúc giục chính mình tôn ngợi Chúa bằng trọn con người mình, tất cả những gì mình có. Đó là một biểu hiện sâu sắc của lòng biết ơn đối với Chúa.

Với những cảm xúc nầy, tác giả không cho phép mình quên đi những điều Chúa đã làm cho ông. Một lần nữa, ông tự nhắc mình: “Chớ quên các ân huệ của Ngài” (câu 2). Chắc chắn ơn Chúa ban trên đời sống tác giả cũng như mỗi con dân Ngài không thể đếm xuể, tại đây ông chỉ nhấn mạnh những ơn mà chúng ta phải luôn ghi nhớ.

Trước nhất: Ơn tha tội (câu 3a). Thật không thể nào diễn tả được sự mầu nhiệm của ân sủng Đức Chúa Trời khi Ngài khiến một người với tội lỗi đỏ như hồng điều được trở nên trắng hơn tuyết, nhờ máu quý báu của Đấng Cơ Đốc – Con Một của Ngài!

Kế tiếp: Ơn chữa lành (câu 3b). Chúa là nguồn của mọi sự chữa lành, về mặt thuộc linh lẫn thuộc thể. Không phải mọi bệnh tật của chúng ta đều được Chúa chữa lành, vì điều đó nằm trong chương trình của Ngài. Nhưng khi được chữa lành, chúng ta cần nhận biết quyền năng chữa lành và lòng thương xót của Chúa, để có lòng biết ơn và cảm tạ Ngài.

Thứ ba: Ơn cứu chuộc (câu 4a). Chúa không chỉ cứu chúng ta khỏi “chốn hư nát” của địa ngục, mà còn luôn ở cùng, gìn giữ và giải cứu chúng ta khỏi những tai ương và thảm họa. Là con cái Chúa, chắc hẳn ít nhiều, chúng ta kinh nghiệm sự giải cứu nầy của Chúa.

Thứ tư: Ơn thương xót (câu 4b). Chúa “lấy lòng nhân từ và thương xót mà làm vương miện đội cho” chúng ta. Đây là vương miện tuyệt diệu nhất cho những người từng là tội nhân và không đáng được yêu thương. Chúng ta được Chúa yêu thương bằng tình yêu đời đời, không thay đổi, và hằng ngày được Chúa bao phủ bằng lòng thương xót của Ngài.

Thứ năm: Ơn thỏa nguyện (câu 5a). Chúa làm cho lòng chúng ta được “mãn nguyện.” Chúa không từ chối ban “những điều tốt đẹp” cho những người bước đi cách chính trực trong đường lối Ngài.

Với những ơn nầy, “tuổi thanh xuân” của chúng ta “hồi phục như của chim đại bàng” (chim đại bàng tiêu biểu cho sức mạnh và nhanh nhẹn – câu 5b). Cho dù thời gian, bệnh tật, hay tai họa có làm cho thân thể chúng ta hao mòn, nhưng chúng không có tác động trên tâm linh chúng ta (2 Cô-rinh-tô 4:16). Những ai ở trong Chúa sẽ không ngừng được tươi mới, được bổ thêm sức lực, như chim ưng (đại bàng) bay liệng ngày càng cao hơn.

Bạn kinh nghiệm sự tươi mới nầy như thế nào?

Cảm tạ Chúa về các ân huệ của Ngài trên cuộc đời con. Xin giúp con luôn ghi nhớ để sống đẹp ý Ngài.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top