Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 5/4/2014

Sống Với Thánh Kinh: 5/4/2014


Sống Với Thánh Kinh: 5/4/2014

Ma-thi-ơ 25:14-30
Làm Lợi cho Chúa

“Chủ nói: ‘Tốt lắm, đầy tớ ngay thật và trung tín. Con đã trung tín trong các việc nhỏ; ta sẽ ủy thác nhiều việc nữa. Hãy đến và chung vui với chủ con’” (câu 21 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Ý chính của câu chuyện nầy là gì? Làm lợi và trung tín có liên hệ gì? Bạn thích câu chuyện nầy ở chỗ nào? Có điều gì bạn thắc mắc trong câu chuyện nầy không? Ý nghĩa chữ “ta-lâng” ngày xưa và ngày nay có gì khác nhau? Bạn biết mình có “ta-lâng” nào và đã sử dụng chúng ra sao?

Ai cũng thích nghe kể chuyện. Chúa Giê-xu giảng dạy giáo lý cho các môn đệ và người thân cận, còn với dân chúng, Chúa thường kể chuyện. Chúa Giê-xu kể chuyện rất hay. Phần Kinh Thánh hôm nay thuật lại một trong những câu chuyện Chúa đã kể. Chuyện kể về người chủ trước khi đi xa, giao một số của cải cho ba người đầy tớ. Khi chủ về, ông gọi ba người nầy đến tính sổ. Những người làm lợi thêm của cải, được chủ khen. Còn người chôn giấu của cải, rồi trả y nguyên lại chủ, thì bị quở trách. Thoạt nghe, chúng ta thấy khó hiểu. Vì sao trả y nguyên của cải lại cho chủ mà lại bị quở trách? Câu chuyện nầy không hàm ý nói về tiền bạc hay đầu tư vật chất, nhưng muốn nói đến ý nghĩa sâu sắc hơn.

Chữ “ta-lâng” trong phần kinh văn nầy nói về tiền bạc. Ngày nay, chúng ta cũng dùng chữ “ta-lâng” nhưng không có nghĩa tiền bạc nữa, mà ám chỉ những gì Đức Chúa Trời ban cho chúng ta để chúng ta có thể phục vụ tốt hơn cho Hội Thánh Chúa và cho tha nhân. Những “ta-lâng” ngày nay có thể là tài sản, sự khôn ngoan, hay mọi điều chúng ta sở hữu, cả tinh thần lẫn vật chất. Thí dụ như, ông A trong Hội Thánh có thể sửa chữa nhiều chỗ hư hỏng trong nhà thờ, cô C phụ trách trang hoàng cho các buổi nhóm họp, thầy B hướng dẫn học Kinh Thánh sôi động, chúng ta nói những người nầy có “ta-lâng” Chúa ban và họ đang sử dụng để làm ích lợi cho công việc Chúa. Như vậy, ý nghĩa câu chuyện là, chúng ta hãy làm lợi ra cho Chúa những gì Chúa ban cho chúng ta. Trong câu chuyện nầy, chúng ta cần chú ý hai điều: Thứ nhất, mọi điều chúng ta có là do Chúa ban cho; thứ hai, Chúa muốn chúng ta làm lợi ra cho Chúa, chứ không phải chôn giấu hay làm lợi cho riêng mình. Khi một người muốn làm lợi cho chủ, cho Chúa thì người đó phải cố gắng dùng sức lực hay tâm trí để phục vụ, dù thành công hay thất bại thì cũng nói lên tấm lòng thương yêu của người đó dành cho chủ của mình. sự cố gắng đó cũng nói lên sự trung tín của người đó với chủ nữa, vì vậy mà người đầy tớ đem ‘chôn ta-lâng’ bị quở là bất trung.

Trên tất cả mọi sự, sự sống là điều Chúa ban cho mỗi người sinh ra trên đời nầy. Trong những tháng ngày ngắn ngủi sống trên đất, mỗi người hãy hết lòng làm lợi cho công việc Chúa. Lâu nay bạn sử dụng những ta-lâng Chúa ban như thế nào? Bạn có quyết định gì từ hôm nay?

Cảm tạ Chúa đã ban những “ta-lâng” cho con. Con quý trọng những điều đó và nguyện xin làm lợi ra càng hơn cho công việc Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top