Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 4/4/2014

Sống Với Thánh Kinh: 4/4/2014


Sống Với Thánh Kinh: 4/4/2014

Truyền Đạo 3:1-2, 11
Mọi Sự theo Kỳ Định

“Mọi việc đều có thời điểm, mọi sự dưới bầu trời đều có định kỳ của nó” (câu 1 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Theo tác giả của Truyền Đạo, mọi sự đều có định kỳ có ý nghĩa gì? Ai tể trị và điều phối các định kỳ đó? Bạn tin tương lai bạn có thể bị chi phối bởi điều gì? Niềm tin đó ảnh hưởng gì đến việc hoạch định các chương trình tương lai của bạn?

Sách Châm Ngôn là quyển sách khôn ngoan dạy chúng ta cách học làm người. Sách Truyền Đạo cũng là sách khôn ngoan theo phương diện khác. Sách Châm Ngôn dạy chúng ta trong cái nhìn tích cực. Sách Truyền Đạo dạy chúng ta trong cái nhìn tiêu cực. Sách Châm Ngôn dạy chúng ta đi trong ban ngày. Sách Truyền Đạo dạy chúng ta đi trong ban đêm. Ý tưởng của sách Truyền Đạo có vẻ buồn thảm: Mọi sự chỉ là hư không! Làm sao chúng ta tìm được niềm vui trong hoàn cảnh ảm đạm như thế? Phần Kinh Thánh hôm nay cho chúng ta câu trả lời rõ ràng. Dù chúng ta không biết tương lai, nhưng chúng ta biết mọi sự có kỳ định. Chúa là Đấng lập ra mọi quy định cho con người. Không ai có thể thoát ra khỏi guồng máy thiên thượng đã định sẵn bởi Đức Chúa Trời. Nếu biết mọi sự có kỳ định, thì chúng ta không cần phải ngạc nhiên trước những sự việc xảy ra hằng ngày.

Trong câu 1-8, Truyền Đạo nêu lên 14 kỳ tích cực và 14 kỳ tiêu cực đối lập nhau. Câu 2 cho thấy việc sống hay chết của con người cũng theo một chu kỳ nhất định và có giới hạn, có sinh có tử, có gieo có gặt. Dù vậy, câu 11 xác định Chúa có ý định tốt lành cho con người qua những chu kỳ đó. Chúa muốn con người tận hưởng những phước hạnh Chúa ban. Sâu xa hơn, Chúa đặt trong lòng con người ý niệm về sự vĩnh cửu. Con người nhận biết cuộc đời có giới hạn, biết mình sẽ chết, và cũng nhận thức về một thế giới khác bên kia cõi đời hiện tại. Nhận thức nầy là con đường dẫn chúng ta đến với Chúa. Một số khoa học gia đã khám phá rằng, con người có một quy trình trong hệ thống DNA và não bộ, khiến chúng ta biết và muốn tôn thờ Chúa. Như thân thể chúng ta theo quy trình khát thì uống, đói thì ăn, mệt thì ngủ; về tâm linh, chúng ta có niềm khao khát tìm cầu Đấng Tạo Hóa. Đây là phước hạnh mầu nhiệm Chúa ban cho con người.

Không bao giờ con người có thể hiểu hết được công việc của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, khi đặt niềm tin chân chính vào Chúa Toàn Năng, chúng ta có đủ ánh sáng để soi dẫn cho bước chân của chúng ta trong hiện tại cũng như tương lai.

Nhận thức cuộc đời hữu hạn và sự tể trị của Chúa trong cuộc sống, bạn quyết định sống với Chúa như thế nào?

Lạy Chúa, xin cho con sự khôn ngoan bước theo định kỳ của Chúa và tận hưởng phước hạnh Chúa ban cho con hôm nay.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top