Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 30/4/2014

Sống Với Thánh Kinh: 30/4/2014


Sống Với Thánh Kinh: 30/4/2014

Ê-sai 10:1-4
Lời Cảnh Báo Cần Chú Ý

“Các ngươi sẽ làm gì khi đến ngày trừng phạt, khi tai họa từ xa ập đến? Các ngươi sẽ trốn đến ai để cầu cứu? Các ngươi sẽ để danh vọng mình ở đâu?” (câu 3 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời dùng Tiên tri Ê-sai vạch ra những tội lỗi nào của những nhà lãnh đạo Giu-đa (câu 1, 2)? Câu 3, 4 cho thấy những lời cảnh báo như thế nào đối với người lãnh đạo bất công? Bạn đang ở trong vai trò lãnh đạo nào? Lời cảnh báo của Chúa nhắc bạn điều gì?

Đối tượng mà Tiên tri Ê-sai cảnh báo về tội lỗi của họ là “những người lập luật, những người chép lời.” Đó là những người lãnh đạo đất nước, những người ban hành những luật lệ bất công, đạo luật trái lẽ nhằm tước đoạt quyền lợi của người dân nghèo khó, cùng túng, bóc lột các cô nhi không người che chở, biến những quả phụ thành miếng mồi ngon (câu 1, 2). Câu 3 là một loạt câu hỏi mang tính cảnh báo mạnh mẽ để cảnh tỉnh những nhà lãnh đạo bất công, gian ác. Chúa báo trước: “Tới ngày thăm phạt, khi họa hoạn từ xa mà đến,” cho thấy mọi tội lỗi Chúa đều thấy và biết, Ngài đã chuẩn bị một ngày trừng phạt, một ngày mà tai họa sẽ từ xa thình lình ập đến để đoán phạt những tội lỗi họ đã gây ra. Đức Chúa Trời dùng Tiên tri Ê-sai báo trước để các nhà lãnh đạo Giu-đa thức tỉnh, ăn năn mà quay trở lại với Chúa. Nhưng nếu họ không ăn năn thì câu 3, 4 Chúa hỏi họ sẽ làm thế nào, sẽ tránh đâu cho thoát? Danh vọng, của cải họ cướp bóc được sẽ để lại nơi nào khi mà họ phải khom lưng giữa đám tù binh hoặc ngã gục giữa chiến trường?

Thường thì người lãnh đạo là người ảnh hưởng và tác động đến người khác nhiều nhất. Người lãnh đạo sai lầm sẽ dẫn dân chúng đi lạc lối; người lãnh đạo phạm tội sẽ lôi kéo nhiều người bước theo con đường tội lỗi; người lãnh đạo độc tài, bất công sẽ làm cho dân chúng khốn khổ; người lãnh đạo tham lam sẽ khiến cho dân chúng nghèo đói vì tham nhũng, bóc lột, và áp bức. Xã hội cần những nhà lãnh đạo công minh, sáng suốt, và yêu thương; Hội Thánh Chúa cũng cần những người lãnh đạo có tinh thần đầy tớ, hy sinh chăm sóc, phục vụ bầy chiên. Lời cảnh báo Chúa dành cho các nhà lãnh đạo Giu-đa ngày trước cũng là lời cảnh báo cần chú ý với chúng ta ngày nay. Chúa đang đặt để mỗi chúng ta làm nhà lãnh đạo Hội Thánh, lãnh đạo các ban ngành, nhóm nhỏ, hay lãnh đạo gia đình mình, xin Chúa cho chúng ta chú ý đến lời cảnh báo này để cảnh tỉnh. Lời Chúa phán trong câu 4b đáng cho chúng ta run sợ: “Dù vậy, cơn giận của Chúa chẳng lánh khỏi, nhưng tay Ngài còn đưa ra.” Hãy luôn sống quan tâm ích lợi cho người khác bằng cách làm người lãnh đạo trong tinh thần đầy tớ theo gương của Chúa Giê-xu, chứ không phải thâu trữ cho riêng mình như một người lãnh đạo bất công, gian ác.

Chúa đang đặt bạn làm một người lãnh đạo trong môi trường nào? Bạn đã lãnh đạo trong tinh thần nào?

Lạy Chúa, con run sợ trước lời cảnh báo của Chúa. Xin giúp con noi gương Chúa Giê-xu, lãnh đạo trong tinh thần đầy tớ, hết lòng phục vụ con dân Ngài trong Hội Thánh cũng như trong gia đình con.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top