Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 27/4/2014

Sống Với Thánh Kinh: 27/4/2014


Sống Với Thánh Kinh: 27/4/2014

Thi Thiên 103:13-16
Đời Người như Hoa Cỏ

“Đời loài người như cây cỏ, như cỏ hoa nở bông nơi đồng nội; rồi một cơn gió thổi trên bông hoa, và nó chẳng còn, chỗ nó không còn nhận biết nó nữa” (câu 15, 16).

Câu hỏi suy ngẫm: Phần Thi Thiên nầy mô tả về đời người như thế nào? Điều đó nhắc nhở gì cho bạn? Tuy đời người chỉ như hoa cỏ, cát bụi, nhưng điều gì cho bạn niềm hy vọng?

Như một người cha yêu thương và cảm thông khi nhìn con mình vật lộn với một gánh nặng nào đó, Đức Chúa Trời cũng thương xót con cái Ngài khi nhìn chúng ta vật lộn trong sự yếu đuối của mình (câu 13). Vì Chúa biết chúng ta “vốn từ cát bụi” (câu 14) – chúng ta yếu đuối, bất toàn, và bất năng. Chúa nhớ rõ điều chúng ta thường hay quên, rằng chúng ta chỉ là “cát bụi,” và đến một ngày chúng ta sẽ trở về với cát bụi.

Con người vốn yếu đuối, đời người vốn mong manh và ngắn ngủi. Người ta chúc nhau: “Sống lâu trăm tuổi!” nhưng mấy ai đạt được ước nguyện nầy. Cho dù sống đến “đầu bạc, răng long” thì trước mắt Chúa, đời người cũng chỉ thoáng qua, như cây cỏ nơi đồng, chỉ cần một cơn gió thổi qua là nó chẳng còn, và “chỗ nó không còn nhận biết nó nữa” (câu 15, 16). Vậy, đâu là ý nghĩa cuộc đời? Điều gì là quan trọng? Ăn uống, cưới gả, rồi tan biến? Lao khổ, tranh đua, rồi qua đời?

Chúng ta nên làm gì với cuộc đời ngắn ngủi của mình, để khi qua đời, chúng ta không phải tan biến như hoa cỏ, mà ghi dấu trên đời bằng những gì mang giá trị trường tồn?

Chúng ta cần xác định mục đích của đời mình và sống đúng mục đích Chúa đặt để chúng ta trên đất, để dù thân cát bụi nầy qua đi theo quy luật “sinh, lão, bệnh, tử” của con người nhưng vẫn tìm thấy được ý nghĩa của cuộc sống trong đời nầy. Nhìn vào cuộc đời mong manh ngắn ngủi của mình, nhìn đến Chúa là Nguồn Sự Sống, trường tồn vĩnh cửu, chúng ta phải cúi xuống thờ lạy Ngài, kính sợ Ngài. Kỳ diệu thay, trong sự kính sợ Chúa, Ngài thương yêu chúng ta như thương yêu con cái mình. Đó là ân sủng, niềm hy vọng tuyệt diệu chúng ta có được trong Chúa. Bạn có xác định điều nầy cho cuộc đời mình không? Bạn thực hiện điều đó như thế nào?

Con tạ ơn Chúa đã cho con cuộc đời nầy và cứu chuộc con. Xin giúp con sống vì Ngài và chết cũng vì Ngài. Nguyện Danh Chúa được bày tỏ qua cuộc đời con.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top