Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 26/4/2014

Sống Với Thánh Kinh: 26/4/2014


Sống Với Thánh Kinh: 26/4/2014

Ê-phê-sô 4:25-32
Một Bức Tranh Hoàn Hảo

“Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy” (câu 32).

Câu hỏi suy ngẫm: Một người mới trong Đấng Cơ Đốc sẽ từ bỏ điều gì và theo đuổi những điều gì (câu 25-29, 31-32)? Sống như thế nào sẽ làm buồn lòng Chúa Thánh Linh? Còn điều gì cản trở bạn bước đi trong đời sống mới? Bạn sẽ dứt bỏ những vướng mắc ấy như thế nào?

Người tin Chúa cần từ bỏ bản chất tội lỗi của con người cũ (nói dối, căm giận, trộm cắp, nói lời dữ) và theo đuổi những phẩm chất tốt đẹp của Chúa đã được phục hồi trong con người mới (nói thật, tha thứ, không nuôi cơn giận và lòng trả thù, làm ăn chân chính, giúp đỡ người thiếu thốn, nói lời lành để khích lệ và chữa lành).

Con người mới bước đi trong sự yêu thương vì Chúa là tình yêu. Để yêu anh chị em và sống vì phúc lợi của họ, người tin Chúa cần từ bỏ việc nói dối, nói dối thuộc về bản chất của Sa-tan, được di truyền từ tổ phụ của chúng ta từ khi họ sa ngã. Chúng ta hay nói dối để biện minh cho việc làm sai trái của mình, bóp méo sự thật, lừa gạt, và làm tổn hại người khác. Vì vậy, chúng ta cần nói thật trong tình yêu để bảo vệ thân thể Chúa.

Con người mới không căm giận: Chúa dạy chúng ta ghét tội lỗi mà yêu tội nhân. Chớ căm giận quá một ngày vì cơn giận không làm nên sự công chính của loài người. Căm giận làm con người mất sự khôn ngoan và nuôi lòng trả thù. Đây là cơ hội tốt để ma quỷ xúi giục chúng ta làm điều ác. Chúa khuyên chúng ta chậm giận và mau tha thứ cho anh chị em như Chúa đã tha thứ cho chính mình.

Con người mới không trộm cắp: Đây là một thói quen xấu xuất phát từ lòng tham, muốn hưởng thụ nhưng lại lười lao động. Trộm cắp làm tổn hại đến người lân cận, vi phạm mười điều luật căn bản của Đức Chúa Trời. Chúa dạy chúng ta chăm chỉ làm việc, hưởng hoa lợi từ sức lao động của mình. Nếu có cơ hội thì ban cho có phước hơn nhận lãnh.

Con người mới không nói lời dữ: Lời nói phản ánh những gì có trong tư tưởng của con người. Lời dữ xuất phát từ ác tâm làm cho người ta bất hòa, tổn hại người khác, điều nầy đến từ ma quỷ. Con cái Chúa được kêu gọi để làm cho người hòa thuận. Một lời nói lành và đúng lúc có thể thay đổi một cuộc đời của con người.

Con người mới sống tha thứ anh chị em như mình đã được Chúa tha thứ. Tất cả những việc làm của con người cũ sẽ làm buồn lòng Chúa Thánh Linh vì chúng ta đang lạm dụng ân sủng của Chúa. Cuối cùng, ông Phao-lô kêu gọi con dân Chúa phải từ bỏ sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác và phải ăn ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ mình.

Trong bức tranh toàn hảo của đời sống mới chúng ta vừa học, bạn thấy mình còn thiếu sót điều nào? Bạn quyết định sửa đổi ra sao?

Lạy Chúa, xin ban cho con lòng kính sợ Chúa và tình yêu của Ngài để con có thể từ bỏ con người cũ và bước đi trong đời sống mới, giữ điều răn Chúa và đời sống của con phản ánh những mỹ đức của Ngài.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top