Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 25/4/2014

Sống Với Thánh Kinh: 25/4/2014


Sống Với Thánh Kinh: 25/4/2014

Ê-phê-sô 4:17-24
Một Tâm Trí Thanh Cao

“Anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm chí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật” (câu 22-24).

Câu hỏi suy ngẫm: Người thế gian có lối sống như thế nào, vì sao (câu 17-19, 22)? Mô tả đời sống mới mà Sứ đồ Phao-lô kêu gọi các tín hữu phải theo đuổi (câu 20-24)? Qua phân đoạn Kinh Thánh nầy bạn rút ra chân lý nào trong vai trò của Chúa và vai trò của con người trong đời sống của một người đã tin nhận Chúa? Bạn được nhắc nhở phải làm gì để thật có một đời sống mới trong Chúa?

Sứ đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tránh xa tư tưởng tối tăm tội lỗi. Ông đã nhân danh Chúa mà nói rằng người thế gian theo sự hư hoại của ý tưởng mình, họ theo đuổi điều họ muốn và suy luận theo quan niệm sống của họ. Sự ngu muội và lòng cứng cỏi làm cho tâm trí tối tăm nên họ đã chọn một đời sống buông thả, không chán mê đắm những điều vô giá trị, chiều theo tư dục mà phạm hết mọi điều ô uế. Nguyên nhân họ sống trong tối tăm là vì họ đã xa cách Chúa và sự sống của Ngài. Người thế gian luôn thấy thiếu an toàn, thiếu một điều gì đó mà họ không xác định được. Họ lao mình đi tìm điều đó nhưng họ sẽ không bao giờ thỏa mãn cho đến khi họ gặp Chúa.

Sứ đồ Phao-lô nhắc con dân Ngài xây dựng một lối sống thanh sạch, một tâm trí thanh cao. Ông nhấn mạnh: Trái lại với người thế gian, người tin Chúa đã nhận biết Đấng Cơ Đốc, nghe đạo Ngài, được dạy dỗ trong Ngài. Người biết Chúa được mở mắt, mở tâm trí để thấy chân giá trị và chuẩn mực của Chúa để theo đuổi hầu đem lại đời sống phước hạnh, ý nghĩa. Biết Chúa, chúng ta sẽ biết điều chúng ta thật sự cần để có sự bình an, thỏa lòng, và ý nghĩa trong cuộc sống. Người tin Chúa có niềm vui và hy vọng trong Chúa Cứu Thế. Họ được bảo đảm một sự sống dư dật trong đời nầy và đời sau. Chúa Giê-xu phán: “Còn Ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật” (Giăng 10:10).

Người tin Chúa được Chúa ban cho một tâm trí thanh cao hướng về chân, thiện, mỹ và một khả năng để làm điều đúng. Tuy nhiên, người tin Chúa không biến đổi thành một người toàn hảo ngay sau khi tin Chúa như một người máy đã được cài chương trình, mà họ bắt đầu tiến trình nên thánh. Trong tiến trình nầy, người tin Chúa được Chúa dạy dỗ, dẫn dắt, tỉa sửa để ngày càng trở nên giống Chúa hơn. Vai trò của người tin Chúa là làm người học trò chịu học hỏi, thử luyện, và thực hành Lời Chúa dạy. Người học trò của Chúa phải có một ý chí, quyết định thay đổi tư tưởng mình để chống lại bản chất tội lỗi tự nhiên muốn sống theo con người cũ của mình.

Bạn đã để Lời Chúa dạy dỗ, dẫn dắt, tỉa sửa mình như thế nào? Có điều nào bạn cần ăn năn, thay đổi?

Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa đã mở lòng và trí cho con nhận biết Ngài. Chúa đã dựng nên con thành một người mới trong Chúa, hưởng được sự tự do, thỏa vui trong ơn cứu chuộc của Ngài. Xin Cha giúp con luôn cảnh giác để lìa xa lối sống cũ và đổi mới trong tâm trí để sống đúng với địa vị của một con người mới trong Ngài.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top