Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 24/4/2014

Sống Với Thánh Kinh: 24/4/2014


Sống Với Thánh Kinh: 24/4/2014

Giăng 21:15-25
Hãy Theo Ta

“Chúa Giê-xu nói điều nầy để cho biết Phi-e-rơ phải chết cách nào để làm tôn vinh Đức Chúa Trời. Sau đó Ngài phán cùng ông: Hãy theo Ta!” (câu 19, NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu bắt đầu câu chuyện với ông Phi-e-rơ khi nào? Chúa biết mọi sự, tại sao Ngài hỏi ông đến ba lần “ngươi yêu Ta chăng”? Sau khi ông Phi-e-rơ xác quyết tình yêu ông dành cho Chúa, Ngài giao trách nhiệm nào cho ông? Có liên hệ nào giữa yêu Chúa, theo Chúa và chăm nom đàn chiên của Ngài? Bạn có sẵn sàng để theo Chúa chưa? Có điều nào đang ngăn trở bạn theo Chúa? Bạn giải quyết như thế nào?

Trước khi Chúa Giê-xu nói chuyện tâm linh với ông Phi-e-rơ, Ngài để ông ăn sáng và nói chuyện vui vẻ với bạn hữu, sau đó Ngài mới đi vào vấn đề chính. Đây là tấm gương để chúng ta học theo trong công tác chăm sóc. Vấn đề thuộc linh lúc nào cũng quan trọng, nhưng Chúa Giê-xu cho thấy chúng ta phải cân bằng cả hai giữa chăm sóc thuộc linh và chăm sóc thuộc thể thì sẽ đạt kết quả tốt hơn. Sau khi ăn xong Chúa Giê-xu bắt đầu nói chuyện với ông Phi-e-rơ, Ngài biết ông đã ăn năn ngay khi gà gáy – tiếng gà gáy khiến ông nhớ lại Lời Chúa phán: “Trước khi gà gáy ngươi sẽ chối Ta ba lần.” Hôm nay, Ngài hỏi ông ba lần: “Ngươi yêu Ta chăng?” vì Chúa muốn cho ông cơ hội công khai trước mặt mọi người sự xác quyết của ông để Chúa phục hồi chức vụ cho ông trước mọi người. Mỗi lần Chúa hỏi ông “ngươi yêu Ta chăng?” và khi ông trả lời thì ông kinh nghiệm được ơn thương xót của Chúa trên ông càng hơn, và Chúa rất vui lòng về đời sống của ông Phi-e-rơ. Chính vì thế, sau nầy ông đã được Chúa sử dụng một cách đắc lực và đầy kết quả cho công việc của Ngài. Bài học cho chúng ta là điều kiện để được Chúa tha thứ, phục hồi và được bước đi theo Ngài là phải chân thành xưng tội ra. Theo các sách nghiên cứu cho biết cuối cùng chức vụ của ông Phi-e-rơ là ông bị xử đóng đinh trên cây thập tự, nhưng ông xin bị đóng đinh ngược đầu xuống vì ông thấy mình không xứng đáng để đóng đinh giống như Chúa. Chúng ta không thể theo Chúa nếu không yêu Ngài. Con đường thập giá không phải là con đường dễ đi. Chúng ta cũng không thể yêu Chúa mà không theo Ngài, vì tình yêu được bày tỏ qua hành động. Khi sẵn sàng yêu Chúa, theo Chúa thì Ngài mới ban đặc ân chăn bầy chiên của Ngài, vì đàn chiên nầy Chúa chuộc bằng chính máu của Ngài.

Bạn đã trả giá nào để theo Chúa? Bạn có sẵn sàng theo Chúa Giê-xu dù phải gặp những nghịch cảnh, bức hại không?

Lạy Chúa Giê-xu, “theo Ngài” không phải dễ khi con chưa thật lòng yêu Ngài. Xin Chúa giúp con hết lòng yêu Ngài để quyết tâm theo Ngài cho đến cuối cùng.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top