Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 23/4/2014

Sống Với Thánh Kinh: 23/4/2014


Sống Với Thánh Kinh: 23/4/2014

Giăng 21:1-14
Bữa Ăn Sáng trên Bờ Biển

“Chúa Giê-xu phán cùng họ: ‘Các con lại đây và dùng điểm tâm.’ Không một môn đệ nào dám hỏi Ngài: ‘Ông là ai?’ Họ biết ấy là Chúa” (câu 12 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao các môn đệ rủ nhau đi đánh cá? Kết quả đánh cá trong đêm đó thế nào? Khi nào họ nhận biết Chúa đến với họ? Vì sao Chúa Giê-xu chuẩn bị sẵn bữa điểm tâm buổi sáng hôm đó? Bạn có nhận biết Chúa Giê-xu thật sự ngự trong lòng chưa? Bạn có vâng lời và làm theo Lời Ngài không?

Sau khi Chúa Giê-xu sống lại, đây là lần thứ ba Chúa Giê-xu hiện ra với các môn đệ. Lần thứ nhất Chúa hiện ra khi các môn đệ đang ở trong phòng, lúc đó không có mặt ông Thô-ma; lần thứ hai Ngài hiện ra với họ cũng ở trong phòng đóng kín cửa và lúc nầy có mặt ông Thô-ma. Mặc dù các môn đệ đã gặp Chúa Giê-xu sống lại nhưng họ vẫn chưa biết đường hướng nào cho tương lai nên họ rủ nhau đi đánh cá. Họ làm suốt đêm ấy nhưng không có kết quả như mong muốn, chẳng có con cá nào mắc lưới. Chính lúc đó, Chúa Giê-xu xuất hiện và Ngài hỏi họ có gì ăn không? Với tâm trạng buồn bã, họ không nhận ra đó là Chúa Giê-xu, và họ trả lời với Ngài một câu ngắn ngủi: “Không.” Không đánh bắt được con cá nào cho họ thấy mọi nỗ lực của con người chỉ là con số không nếu không có sự giúp đỡ từ Thiên Thượng, dù đánh cá là khả năng, nghề nghiệp của họ. Sau đó, Chúa Giê-xu bảo họ thả lưới ở bên phải thuyền. Khi họ nghe lời và làm theo sự chỉ dẫn của Chúa, họ đánh bắt được rất nhiều cá, ông Giăng nhận ra Chúa và nói với ông Phi-e-rơ ngay. Sau đó, họ kéo lên được 153 con cá lớn và số còn lại phải để dưới thuyền nhỏ mà kéo vào bờ. Các môn đệ nhận thấy kéo được mẻ lưới đầy cá nầy mà lưới không đứt thì thật là một phép lạ. Điều nầy cho thấy khi công việc Chúa được làm theo cách của Ngài thì không bao giờ thiếu tài nguyên và công việc đó sẽ không bị đứt quảng giữa chừng.

Việc đánh lưới người rất quan trọng, nếu Chúa Giê-xu không ở cùng và giúp đỡ thì chúng ta chẳng kết quả gì cho Chúa. Trong công tác đánh lưới người, chúng ta phải nương nhờ Chúa và chờ đợi sự hướng dẫn của Ngài thì mới đem người khác trở về với Chúa được.

Sau một buổi tối làm việc mệt nhọc, cực khổ Chúa biết thể xác các môn đệ cần được chăm sóc, bồi dưỡng nên chính Chúa Giê-xu đã chuẩn bị bữa ăn sáng cho họ. Đây cũng là bài học cho chúng ta trong việc giữ gìn, chăm sóc sức khỏe cho mình và cho anh chị em mình. Khi chúng ta biết đầu phục Chúa, nương nhờ nơi Ngài thì sẽ được kết quả và được mối tương giao thật trong Ngài.

Kính lạy Chúa Giê-xu yêu thương của con, xin Ngài thương xót đến con và giúp con giữ sự tương giao với Ngài, biết thuận phục Ngài và sống kết quả cho Ngài.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top