Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 21/4/2014

Sống Với Thánh Kinh: 21/4/2014


Sống Với Thánh Kinh: 21/4/2014

Giăng 20:19-30
Một Khởi Đầu Mới

“Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới” (2 Cô-rinh-tô 5:17).

Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi gặp Chúa sống lại thì các môn đệ có cách nhìn về Chúa như thế nào? Chúa Giê-xu đã thay đổi đời sống họ ra sao? Chúa Giê-xu đã ban điều gì cho các môn đệ để thi hành công tác Chúa giao? Bạn thật sự gặp Chúa Giê-xu cách cá nhân chưa? Bạn đã được biến đổi như thế nào? Có ai nhìn thấy bạn đã được thay đổi?

Sau cơn bão, chúng ta thấy các cây cối ngã rạp và cây chết cũng nhiều, nhưng sau một thời gian thì các cây con bắt đầu sinh sôi nẩy nở vì các hạt giống được đem đi nhiều nơi và bắt đầu sinh trưởng trong một môi trường mới. Sự chết của Chúa Giê-xu đối với các môn đệ cũng giống như một cơn bão tố ập đến trên cuộc đời của họ. Dường như sợ hãi, lo lắng, bất an và họ không còn nhớ những gì mà Chúa Giê-xu đã từng nói cho họ trước đây. Cho đến khi Chúa Giê-xu phục sinh, họ cũng còn hoài nghi, không tin Ngài đã thật sự sống lại từ cõi chết, và Chúa Giê-xu đã hiện ra cho họ xem, thấy để họ tin. Sự xuất hiện của Chúa Giê-xu làm cho họ an lòng và Chúa Phục Sinh đã ban sự bình an cho họ. Tin tức về sự phục sinh của Chúa Giê-xu bắt đầu lan ra trong vòng các môn đệ và họ đã thực sự được biến đổi sau khi gặp Chúa Phục Sinh. Từ chỗ sợ hãi, bất an, giờ đây họ trở nên những người đầy nhiệt huyết, xông xáo, không còn hồ nghi về Chúa Giê-xu của họ nữa. Câu chào hỏi đầu tiên của Chúa Giê-xu đối với các môn đệ sau khi Ngài sống lại là “Shalom” có nghĩa là bình an cho các ngươi; Chúa Giê-xu không chỉ đến với các môn đệ, Ngài còn an ủi khích lệ họ. Ngài cho họ thấy vết đinh nơi bàn tay Ngài, vết giáo đâm nơi hông Ngài, Ngài tạo cơ hội để họ nhận biết Ngài thật sự là Chúa của họ chứ không phải là một “bóng ma.” Sau đó, Chúa Giê-xu đã sai các môn đệ làm những công việc còn lại của Ngài ở trên đất nầy. Trước khi họ ra đi, họ được Ngài hà hơi và ban Chúa Thánh Linh trên họ để họ có quyền năng của Chúa Thánh Linh. Đây có lẽ là lần đổ đầy Chúa Thánh Linh đặc biệt cho các môn đệ Chúa nếm trước những điều mà tất cả tín hữu sẽ kinh nghiệm được trong ngày Lễ Ngũ Tuần và mãi về sau.

Muốn hoàn thành công tác Đức Chúa Trời giao, chúng ta cần sự hướng dẫn và quyền năng từ Chúa Thánh Linh. Chúng ta không thể cậy sức riêng để làm công việc Chúa. Chúa Giê-xu ban quyền năng và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh cho các môn đệ để họ thi hành sứ mệnh Ngài giao phó – truyền giảng Phúc Âm về Chúa Giê-xu để tội lỗi con người được tha thứ. Các môn đệ không có quyền tha tội (chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có quyền tha tội), nhưng Chúa Giê-xu ban cho họ đặc quyền cho các tân tín hữu biết rằng tội lỗi của họ đã được tha vì họ đã tin nhận sứ điệp cứu rỗi của Chúa Giê-xu. Tất cả Cơ Đốc nhân đều có đặc ân đó. Chúng ta có thể nói về sự tha tội một cách chắc chắn khi chính chúng ta đã ăn năn và đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu.

Sứ điệp phục sinh của Chúa Giê-xu đã thay đổi biết bao cuộc đời, đặc biệt là các môn đệ của Ngài. Sau khi đời sống họ được biến đổi thì họ sốt sắng cho công việc Chúa và kết quả cho Ngài. Bạn đã được Chúa Giê-xu Phục Sinh biến đổi như thế nào? Bạn có thay đổi cách sống của mình chưa hay bạn cứ tiếp tục sống trong thất bại?

Cảm tạ Chúa Giê-xu Phục Sinh đã cứu con, xin tiếp tục biến đổi con để con giống Ngài càng hơn và trở nên con người hữu ích cho Ngài.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top