Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 20/4/2014

Sống Với Thánh Kinh: 20/4/2014


Sống Với Thánh Kinh: 20/4/2014

Giăng 20:1-18
Nhận Biết Chúa Giê-xu

“Nói xong, bà quay lại, và thấy Chúa Giê-xu đứng đó; nhưng bà không nhận ra Chúa Giê-xu” (câu 14 NIV- VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Theo Sứ đồ Giăng, sau khi Chúa Giê-xu sống lại, ai đã đến mộ trước tiên? Hãy kể lại diễn tiến từ khi bà Ma-ri đến mộ đến khi gặp Chúa? Gặp Chúa, tại sao bà nghĩ Ngài là người làm vườn? Nhờ đâu bà nhận biết Ngài? Có bao giờ bạn không nhận biết Chúa đang kề cận với bạn không? Làm thế nào bạn nhận biết được Chúa Giê-xu?

Sự kiện Chúa Giê-xu từ cõi chết sống lại là sự kiện đặc biệt; ngay cả các môn đệ của Chúa cũng không hiểu được, dù trước đó, khi sống với họ Ngài đã từng phán: “Con Người phải chịu chết nhưng đến ngày thứ ba Ngài sẽ từ cõi chết sống lại.” Thật đúng như Lời Ngài đã phán, Ngài đã sống lại. Đó là ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc rạng đông, khi trời còn mờ mờ, bà Ma-ri Ma-đơ-len đi ra mộ rất sớm, nhưng khi đến mộ thì bà thấy hòn đá chặn trước cửa mộ đã bị đẩy qua một bên, bà vội vàng chạy về báo tin cho các môn đệ: “Người ta đã dời Chúa khỏi mộ,” ông Phi-e-rơ và ông Giăng liền chạy đến xem việc gì đã xảy ra. Có thể nói các môn đệ của Chúa không nhớ Lời Ngài nói lúc Ngài còn sống, trong khi kẻ thù của Chúa thì nhớ như in lời đã phán: “Ngài chết và đến ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại” và họ đã cho quân lính canh giữ mộ hết sức cẩn thận kẻo có ai đó đến đánh cắp xác Ngài! Các môn đệ của Chúa từ mộ trở về buồn bã vì họ chưa hiểu được chân lý phục sinh, còn bà Ma-ri thì đứng bên ngoài mộ nhìn vào mà khóc. Trong nỗi buồn mất xác Thầy, bà khóc. Trong dòng nước mắt, trong sự in trí xác Thầy không nằm tại đây, nên khi Chúa Giê-xu hiện ra cho bà, thì bà tưởng đó là người làm vườn. Có nhiều khi chúng ta cũng giống bà Ma-ri, những lúc chúng ta quá đau buồn về một điều gì mà không nhận ra ý muốn của Chúa lúc đó nên cứ sống trong sự buồn bã, thất vọng. Đến khi Chúa Giê-xu gọi tên bà: “Ma-ri,” thì bà nhận biết tiếng Chúa ngay vì bà đã từng nghe tiếng Ngài nhiều lần. Chúa Giê-xu chính là người chăn thật, người chăn hiền nên chiên nghe được tiếng người chăn, quen tiếng kêu của người chăn. Bà Ma-ri rất đổi vui mừng và quay lại đáp với Chúa hết sức tôn kính: “Thưa Thầy.” Rồi Chúa Giê-xu bảo bà đi báo cho các môn đệ biết những gì bà đã nghe và thấy để họ cũng vui mừng mà không phải buồn bã, sầu não nữa.

Theo Chúa, bạn sống trong vui mừng hay buồn phiền? Tại sao? Cầu xin Chúa giúp bạn có mối tương giao mật thiết với Ngài để có thể nhận ra được tiếng phán của Ngài và bạn sẽ sống bày tỏ Chúa cho người khác.

Ha-lê-lu-gia! Cảm tạ Ba Ngôi Đức Chúa Trời vì Chúa Giê-xu đã sống lại để ban cho con sự sống. Xin Ngài giúp con luôn nhận biết Chúa Phục Sinh trong mọi hoàn cảnh của đời con.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top