Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 2/4/2014

Sống Với Thánh Kinh: 2/4/2014


Sống Với Thánh Kinh: 2/4/2014

Gióp 8:8-22
Chúa Tể Trị

“Kìa, Đức Chúa Trời không bỏ người trọn vẹn, cũng không tiếp tay cho kẻ gian ác” (câu 20 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Phần Kinh Thánh nầy cho thấy ông Binh-đát quan niệm thế nào về thiện ác? Quan niệm của đời nầy về thiện ác, lẽ công bằng như thế nào? So sánh truyền thống đạo đức của con người với chân lý Thánh Kinh, bạn có tin trên tất cả sự việc dù nhỏ hay lớn trong cuộc đời đều ở trong sự tể trị của Chúa? Niềm tin đó giúp gì cho bạn trong cuộc sống hằng ngày?

Một trong những bài học của sách Gióp là sự tể trị của Đức Chúa Trời. Nhiều người trong chúng ta đã quen thuộc với câu chuyện của ông Gióp. Ông là một người công nghĩa, đạo đức, và kính sợ Chúa. Dù vậy, Chúa cho phép Sa-tan ra tay hành hại ông và gia đình để thử thách đức tin của ông. Nghe hoàn cảnh đau thương của ông Gióp, những người bạn thân đã đến thăm, nhưng thay vì an ủi, họ đã cùng nhau lên án ông, vì cho rằng tội lỗi đã khiến ông phải nhận hậu quả như thế.

Phần Kinh Thánh hôm nay là lập luận của ông Binh-đát, một trong những người bạn của ông Gióp. Ông Binh-đát giải thích rằng, theo sự dạy dỗ truyền thống của tổ tiên, cải vật chất không tồn tại lâu dài cho những người thiếu sự kính sợ Chúa, nhưng Chúa sẽ luôn ban phước cho người đi trong đường lối Ngài. Ông phát biểu ý nầy, vì cho rằng ông Gióp phạm tội nên bị Chúa trừng phạt. Ý tưởng của ông Binh-đát cũng là tiêu chuẩn đạo đức phổ biến của nhân loại. Hầu hết mọi người đều tin rằng “ở hiền, gặp lành,” nếu sống tốt, mình sẽ được phước, còn nếu sống gian ác, mình sẽ gặp họa, cả đời nầy lẫn đời sau. Dù nghe có vẻ hợp lý, nhưng đây chỉ là triết lý của con người chứ không phải chân lý của Thánh Kinh. Dù trong phần cuối, ông Binh-đát có nêu lên niềm hy vọng: Đức Chúa Trời là Đấng Tể Trị. “Đức Chúa Trời không bỏ người trọn vẹn,” nghĩa là sau những gian nan thử thách Chúa cho xảy đến với người trọn vẹn thì Ngài sẽ đem họ ra, “làm cho miệng họ đầy tiếng cười, môi đầy tiếng reo mừng, và những người ganh ghét bị hổ thẹn,” tuy nhiên ông vẫn kết tội bạn mình, không cảm thông được nỗi khổ của bạn.

Chúng ta rất dễ giống ông Binh-đát, hiểu lý thuyết nhưng thực tế không sống giống như vậy. Biết Chúa tể trị, nhưng vẫn luôn lo lắng và phiền trách nhau, thiếu sự cảm thông với anh chị em mình. Xin Chúa giúp chúng ta thật sự tin vào sự tể trị của Đức Chúa Trời Toàn Năng và phó dâng đời sống mình cho Ngài.

Bạn thường phản ứng thế nào khi hoạn nạn thử thách xảy đến với bạn?

Lạy Chúa, hôm nay con xin thưa với Chúa ba điều: (1) Con cảm tạ Chúa chu cấp nhu cầu cho con mỗi ngày. (2) Con không nương cậy vào vật chất trần gian. (3) Con quyết tâm tin cậy Chúa trong mọi sự, trao phó thân, hồn, linh của con trong tay Chúa trong đời nầy và cả đời sau.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top