Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 17/4/2014

Sống Với Thánh Kinh: 17/4/2014


Sống Với Thánh Kinh: 17/4/2014

Giăng 18:12-14
Chúa Giê-xu Trước Mặt Quan Án

“Phi-lát hỏi: Thế anh là vua sao? Chúa Giê-xu đáp: Ông nói đúng khi bảo Ta là Vua. Đây là lý do Ta sinh ra, và tại sao ta xuống trần, chỉ vì mục đích giãi bày chân lý. Mọi người thuộc về chân lý đều nghe theo tiếng Ta” (câu 37 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi bị bắt thì Chúa Giê-xu bị đưa đến với ai? Thái độ của Ngài như thế nào trước mặt quan án? Bạn có thái độ và hành động nào trước kẻ hành hung bạn? Trước mặt quan quyền ở trần gian, bạn có thái độ nào đối với họ?

Sau khi bị bắt trong vườn Ghết-sê-ma-nê, họ đưa Chúa Giê-xu đến với ông An-ne vì ông là thầy thượng tế của năm đó, và đây được coi là Tòa Án Tôn Giáo. Họ đã gạn hỏi Chúa Giê-xu về các môn đệ và những lời giáo huấn của Ngài. Không có chứng cớ gì để kiện và bắt Ngài, nên họ cố tạo dựng chứng cớ giả. Chúa Giê-xu nhắc họ rằng Ngài từng dạy dỗ trong nhà hội và trong Đền Thờ một cách công khai, nếu Ngài nói, làm hay dạy điều gì sai thì hãy đưa người ra làm chứng. Ngài thách thức những lời ngụy tạo của họ vì Ngài không sợ những lời tố cáo gian dối ấy. Qua cuộc chất vấn và trả lời của Chúa Giê-xu với thầy thượng tế, Ngài còn tố cáo họ về sự bất công vì Ngài nói ra sự thật mà họ làm ngơ và còn bị người khác vả vào má Ngài. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta phải nói thẳng thắn, trung thực thì bị người ta ghét và tìm cách làm hại chúng ta nữa, nhưng Chúa muốn chúng ta phải giữ vững quan điểm, lập trường ngay thật của mình cho dù có thể phải trả giá bằng sự chết.

Sau khi gạn hỏi và không có cớ nào để buộc tội Chúa Giê-xu, họ chuyển Ngài sang tòa án dân sự cho Thống đốc Phi-lát xét xử. Ông Phi-lát là Dân Ngoại, nên khi họ giải Chúa qua đó họ chỉ ở ngoài sân và không dám bước vào dinh thống đốc vì sợ bị ô uế và sẽ không được dự lễ Vượt Qua, và họ xem sự ô uế như là một thảm kịch; trong khi chính họ đang âm mưu để giết Chúa thì họ không thấy sự gian ác của mình. Thống đốc Phi-lát đã thẩm vấn Chúa Giê-xu hai lần, một lần ở bên ngoài trường án, và lần thứ hai bên trong trường án, và ông đã hỏi thẳng vấn đề: “Anh có phải là Vua người Do Thái không?” Chúa Giê-xu đã trả lời làm cho ông Phi-lát phải bối rối: “Có bao giờ ngươi nghe nói Ta có ý lật đổ chính quyền La Mã không? Ngươi nói điều đó tự ý mình, hay là có người đã nói điều đó với ngươi về Ta. Vương quốc Ta không thuộc trần gian nầy.” Chúa Giê-xu đã điều khiển cuộc nói chuyện giữa Ngài và ông Phi-lát một cách trật tự và rõ ràng, và rồi ông phải thừa nhận ông “không thấy người nầy có tội chi hết.” Theo phong tục người Giu-đa thì cứ mỗi năm đến lễ Vượt Qua thì họ phóng thích một tù nhân, và ông Phi-lát muốn thả Chúa Giê-xu và làm hài lòng người Giu-đa. Thế nhưng lòng họ vẫn cứng cõi, gian ác và họ muốn tên trộm cướp được thả hơn là Chúa Giê-xu.

Có bao giờ bạn đứng trước mặt quan quyền đời nầy để biện luận cho niềm tin của mình nơi Chúa Giê-xu chưa? Thái độ của bạn lúc đó như thế nào? Bạn giận dữ hay yêu thương họ?

Cầu xin Chúa ban cho con sự khôn ngoan của Ngài để có thể đối đáp với quan quyền đời nầy một cách tử tế trong tình yêu thương.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top