Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 15/4/2014

Sống Với Thánh Kinh: 15/4/2014


Sống Với Thánh Kinh: 15/4/2014

Giăng 18:1-18
Chúa Giê-xu Bị Bắt

“Chúa Giê-xu lại phán: Ta đã bảo các người là chính Ta đây. Nếu các người tìm bắt Ta thì hãy để cho những người nầy đi” (câu 8 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu và các môn đệ đến vườn Ghết-sê-ma-nê để làm gì? Tại sao ông Giu-đa dẫn toán lính đến bắt Chúa Giê-xu với gươm, giáo? Chúa Giê-xu có thái độ nào trước những người tìm bắt Ngài? Bạn thường phản ứng thế nào trước những người chống đối, bức hại niềm tin của bạn?

Sau khi cầu nguyện xong (chương 17), Chúa Giê-xu cùng các môn đệ đi qua khe Xết-rôn đến vườn Ghết-sê-ma-nê, nơi Ngài và các môn đệ thường lui tới để trò chuyện, cầu nguyện. Tại đây Chúa đã chuẩn bị tinh thần để đón ông Giu-đa và những người tìm bắt Ngài. Dù biết thời điểm đang đến và với tinh thần thuận phục ý muốn Chúa Cha, sẵn sàng lên thập tự giá, nhưng trong lúc chờ đợi, Chúa Giê-xu cần các môn đệ cùng cầu nguyện với Ngài, vì Ngài biết chén Ngài sẽ uống rất đắng. Ngài muốn họ cùng chia sẻ với Ngài những giây phút bối rối, thống khổ; Ngài cũng muốn để lại cho họ tấm gương vì con đường theo Chúa của họ cũng sẽ không kém gian nan, họ chỉ vượt qua được với sức từ Chúa Cha, bằng sự cầu nguyện.

Ông Giu-đa vào vườn, nơi ông cùng Thầy và các bạn thường trò chuyện, học hỏi, và cầu nguyện, nhưng giờ đây, ông vào vườn trong sự phản nghịch nên cần phải có quân lính và gậy gộc, gươm giáo để bắt Thầy mình. Thật sự đến giờ phút nầy, ông Giu-đa cũng chưa biết rõ Thầy mình là ai, nếu ông biết cách đúng đắn thì quân lính, gậy gộc, gươm giáo có nghĩa gì với Đấng Toàn Năng, Chúa của cả vũ trụ! Vừa lúc họ đến nơi, Chúa Giê-xu chủ động bước ra và hỏi: “Các người tìm ai? Chúng trả lời rằng: Tìm Giê-xu người Na-xa-rét. Chúa Giê-xu phán rằng: Chính Ta đây!” Nghe câu trả lời của Chúa Giê-xu thì họ thối lui và té xuống đất. Họ muốn sử dụng bạo lực, nhưng cách ứng xử đầy can đảm, uy quyền và thái độ đầy lòng nhân từ của Chúa khiến họ sợ hãi, sửng sốt; ngay cả khi ông Phi-e-rơ dùng gươm chém đứt tai ông Man-chu, Chúa cũng đã quở trách ông Phi-e-rơ (câu 11). Chúa Giê-xu cho thấy Ngài sẵn sàng phó mình vì bầy chiên, bảo vệ bầy chiên và giữ gìn họ trong sự bình an không chỉ về phần tâm linh mà cả về thuộc thể (câu 8-9). Bài học Chúa Giê-xu dạy các môn đệ và chúng ta: Đừng dùng bạo lực chống lại những người tìm cách chà đạp, chống đối, bức hại chúng ta. Hãy cầu nguyện xin Chúa ban sức để chúng ta chiến thắng bằng tình yêu và bằng sự tha thứ cho người làm hại mình.

Bạn sống với sự bình an Chúa Giê-xu ban cho như thế nào? Có khi nào bạn dùng “gươm giáo, gậy gộc” với những người chung quanh trong cuộc sống hằng ngày không? Trong bất kỳ tình huống nào Chúa cũng muốn chúng ta phó thác, nương cậy nơi Ngài.

Kính lạy Chúa Giê-xu, nhiều lần con thất bại trước những người nghịch con. Xin giúp con học theo gương Ngài khi đối đầu với nghịch cảnh và cả với người nghịch cùng con.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top