Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 13/4/2014

Sống Với Thánh Kinh: 13/4/2014


Sống Với Thánh Kinh: 13/4/2014

Thi Thiên 103:6-12
Chúa Nhân Từ, Thương Xót

“Đức Giê-hô-va đầy lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và giàu lòng nhân từ” (câu 8).

Câu hỏi suy ngẫm: Sự nhân từ, thương xót của Chúa được mô tả thế nào qua phần Thi Thiên nầy? Lòng thương xót, nhân từ của Chúa được bày tỏ trong đời sống bạn qua những điều gì? Trong Chúa Nhật bắt đầu Tuần Thánh hôm nay, nghĩ đến sự nhân từ thương xót của Chúa cho mình và cho Hội Thánh, bạn dâng lên Chúa lời khẩn nguyện nào?

Lòng nhân từ, thương xót của Đức Chúa Trời được mô tả kỹ lưỡng và sinh động trong Thi Thiên 103.

Đức Chúa Trời bày tỏ lòng nhân từ, thương xót khi Ngài “thi hành sự công chính và công lý cho mọi người bị áp bức” (câu 6). Chúng ta thấy rõ điều nầy trong sự kiện xuất Ai Cập. Đức Chúa Trời chọn ông Môi-se để bày tỏ kế hoạch giải cứu người Ít-ra-ên, và Ngài thực thi kế hoạch đó trước sự chứng kiến của họ (câu 7). Đức Chúa Trời dẫn dắt, bảo vệ, và chu cấp từng bước hành trình vào đất hứa của dân Ngài. Nhưng họ vẫn bướng bỉnh, than phiền, nổi loạn, và không vâng lời. Dù vậy, Đức Chúa Trời kiên nhẫn chịu đựng để tha thứ và tiếp tục bày tỏ lòng thương xót với họ (câu 8).

Cho dù đến một lúc nào đó, Chúa uốn nắn con dân Ngài, nhưng sự sửa phạt của Chúa không kéo dài mãi mãi. Lòng nhân từ, thương xót của Chúa kiềm chế cơn giận của Ngài (câu 9). Do đó, Chúa không trừng phạt chúng ta theo đúng tội lỗi chúng ta đã phạm. Ngài không đối đãi với chúng ta như điều chúng ta đáng phải chịu (câu 10). Đó không phải vì Chúa thiếu nghiêm minh, mà vì Chúa “đầy lòng thương xót” (câu 8). Lòng thương xót của Chúa đạt đến tuyệt đỉnh qua sự cứu chuộc của Con Ngài tại Gô-gô-tha. Đấng Cơ Đốc trả thay mọi án phạt cho tội lỗi của con người. Lòng thương xót nầy của Chúa không thể đo lường. Nếu đo được khoảng cách giữa các tầng trời và mặt đất, chúng ta có thể hiểu được phần nào lòng nhân từ, thương xót của Chúa (câu 11). Phương đông là phương đông, phương tây là phương tây, hai phương chẳng bao giờ gặp nhau; cũng vậy, chúng ta và tội lỗi chẳng bao giờ gặp lại khi Đức Chúa Trời cất tội lỗi ra khỏi chúng ta (câu 12). Chúa không nhắc lại khi Ngài đã tha thứ. Qua sự hy sinh cứu chuộc của Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời tha thứ trọn vẹn và xóa sạch mọi tội khi chúng ta ăn năn và tiếp nhận lòng nhân từ, ơn thương xót của Ngài.

Hôm nay Chúa Nhật Tuần Thánh còn gọi là Chúa Nhật Lễ Lá. Đoàn dân đón mừng, chúc tụng khi Chúa Giê-xu cưỡi lừa vào thành Giê-ru-sa-lem – Ngài đến để làm vua trên mỗi cuộc đời người đón mừng Ngài. Vài ngày sau, đoàn dân đó lại hô lớn: “Đóng đinh hắn trên cây thập tự.” Đó là hình ảnh của mỗi người chúng ta trước án phạt tội lỗi. Nhưng bởi lòng nhân từ thương xót của Chúa chúng ta được tha thứ hoàn toàn. Xin dành thì giờ suy nghĩ điều nầy. Chúng ta cần tin cậy vào ơn thương xót của Chúa, để sau những lầm lỗi, khi đã ăn năn, chúng ta biết rằng Chúa đã tha thứ hoàn toàn. Trong sự nhân từ và thương xót của Chúa, hãy tha thứ cho người và cho chính mình. Nếu Chúa đã tha thứ thì ai có quyền phán xét?

Tạ ơn Chúa đã thương xót con và tha thứ cho con. Xin giúp con vượt qua nỗi đau để tiếp tục sống yêu thương và tha thứ như Ngài.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top