Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 12/4/2014

Sống Với Thánh Kinh: 12/4/2014


Sống Với Thánh Kinh: 12/4/2014

1 Phi-e-rơ 3:1-10
Nếp Sống Gia Đình Gương Mẫu

“Tất cả anh chị em hãy sống cho hòa hợp nhau; cảm thông; yêu mến nhau như anh chị em, có lòng nhân từ và đức khiêm nhường” (câu 8 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên gì về bổn phận vợ chồng? Điều nầy có dễ làm không? Nếu dễ, bạn đã thực hiện chưa? Nếu khó, vì sao lại khó? Hãy tóm tắt những lời khuyên cho Hội Thánh trong ba câu 8, 9 và 10.

Người tín hữu Cơ Đốc có hai gia đình: Gia đình riêng của mình và gia đình trong Chúa, tức là Hội Thánh. Xã hội được hình thành bởi những gia đình. Vương quốc Chúa được hình thành bởi những Hội Thánh địa phương. Gia đình vững chắc thì xã hội vững chắc. Hội Thánh tỏa ánh sáng của Chúa thì vương quốc Chúa sẽ vinh quang. Vì đây là hai nền tảng quan trọng cho đời sống nên Kinh Thánh có nhiều sự dạy bảo cho đối tượng nầy.

Gia đình trước nhất gồm có chồng và vợ. Sứ đồ Phao-lô đã dạy về bổn phận vợ chồng trong Ê-phê-sô 5:22-33. Ở đây, Sứ đồ Phi-e-rơ cũng có lời khuyên dạy cho đôi lứa. Vì thế, chắc chắn đây là điều quan trọng Chúa muốn con cái Chúa ghi nhớ. Với người vợ Cơ Đốc (câu 1-6), tính cách giản dị, dịu dàng, bình lặng, tuân phục, được đề cao. Với người chồng Cơ Đốc (câu 7), sự khôn ngoan, bảo bọc, nhân hậu, bình đẳng, tin kính, là điều nên có. Vợ chồng xây dựng gia đình dựa trên tính cách nầy thì sẽ bền vững và hạnh phúc.

Với Hội Thánh, là gia đình trong Chúa, Sứ đồ Phi-e-rơ có mấy lời nhắn nhủ. Trước hết là năm điểm trong câu 8 làm nền tảng xây dựng mối quan hệ với nhau: Hòa hợp, cảm thông, yêu mến, nhân từ, và khiêm nhường. Câu 9 dạy về thái độ đúng khi nan đề xảy ra: Không oán hận, trả đủa, mà phải chúc phước. Câu 10 trích dẫn trong Thi Thiên để nhắc chúng ta một lầm lỗi muôn đời của con người: Hãy giữ gìn lời nói. Hội Thánh Chúa thực hiện được những điều trọng tâm nầy sẽ tỏa sáng là Hội Thánh của Đức Chúa Trời Yêu Thương.

Những ngày ngắn ngủi Chúa đặt chúng ta trên đất không phải là để hưởng thụ nhưng để sống gương mẫu trong cách ăn nếp ở hằng ngày, từ nếp sống gia đình riêng cũng như gia đình chung là Hội Thánh, hầu cho nhiều người thấy Chúa để họ cũng được cứu. Gia đình bạn và Hội Thánh bạn đã làm chứng về Chúa như thế nào qua nếp sống gương mẫu theo Lời Chúa dạy?

Lạy Chúa, xin đổi mới tấm lòng hư xấu của con và đặt trong con Thần Linh toàn vẹn của Chúa, để con có thể sống đẹp lòng Ngài trong gia đình và Hội Thánh.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top