Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 11/4/2014

Sống Với Thánh Kinh: 11/4/2014


Sống Với Thánh Kinh: 11/4/2014

Phi-líp 3:17-21
Cách Ăn Ở của Cơ Đốc Nhân

“Nhưng chúng ta là công dân trên trời. Chúng ta đang trông đợi Đấng Cứu Thế từ đó đến, là Chúa Giê-xu Cơ Đốc” (câu 20 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Cách ăn ở của Cơ Đốc nhân khác gì với cách ăn ở của người chưa tin Chúa? Thù nghịch thập tự giá của Đấng Cơ Đốc nghĩa là gì? Ý thức mình là công dân trên trời khích lệ chúng ta thế nào trong cách ăn nết ở hằng ngày?

Sau khi tin nhận Chúa, chúng ta sẽ có hai sự thay đổi bên trong và bên ngoài. Sự thay đổi bên trong là thay đổi về tấm lòng và suy nghĩ. Sự thay đổi bên ngoài là thay đổi về cách ăn nếp ở.

Hôm nay, chúng ta học về cách ăn nếp ở của con cái Chúa. Những người hướng dẫn Kinh Thánh thường dùng Lời Chúa và cuộc đời Chúa Giê-xu làm gương mẫu cho mọi người noi theo. Ít ai can đảm như Sứ đồ Phao-lô, mời gọi Cơ Đốc nhân hãy sống cho Chúa theo gương mẫu của chính ông. Đây là thách thức lớn cho những người lãnh đạo Hội Thánh. Nếu chúng ta đang ở trong vị trí lãnh đạo, chúng ta có dám dùng đời sống cá nhân của mình để làm gương mẫu cho Hội Thánh chăng? Một số người sẽ thở phào cho rằng mình không lãnh đạo ai cả, mà chỉ là tín hữu thường thôi. Điều nầy không giúp họ tránh khỏi trách nhiệm sống đời sống Cơ Đốc gương mẫu. Họ phải trở nên gương mẫu cho người chưa tin. Sống thù nghịch vời thập tự giá của Đấng Cơ Đốc không hẳn là chống đối Chúa Giê-xu mà cũng là thù nghịch, hoặc đi ngược lại với bản chất của thập tự giá. Thí dụ như, thập tự giá là biểu tượng của hy sinh, thì chúng ta lại sống ích kỷ; thập tự giá là hình ảnh của khiêm nhường, chúng ta lại kiêu ngạo; thập tự giá là chịu sĩ nhục vì Chúa, chúng ta lại muốn tìm vinh quang của đời. Đó là cách ăn ở của một số Cơ Đốc nhân khiến Sứ đồ Phao-lô phải rơi lệ.

Điều Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh cho những Cơ Đốc nhân ở Hội Thánh Phi-líp là thành phố Phi-líp dù cách xa La Mã nhưng người dân ở đây mang quốc tịch La Mã, nên được hưởng những đặc quyền do chính quyền La Mã quy định. Cơ Đốc nhân cũng giống như vậy, dù đang sống giữa trần gian nhưng cần nhớ rằng mình được mang quốc tịch Nước Trời, đang chờ đợi Chúa Cứu Thế của mình là Chúa Giê-xu Cơ Đốc biến hóa thân thể chúng ta và đem chúng ta về với Nước Trời. Cho nên chúng ta hãy suy ngẫm cách ăn ở của mình. Chúng ta có quá tự phụ chăng, cho dù chỉ về tâm linh? Chúng ta có xấu hổ về tội lỗi của mình chăng, hay lại hãnh diện? Chúng ta chăm lo việc của Chúa, hay chỉ chăm lo việc đời? Nếu chúng ta trả lời “Có” với một trong những câu hỏi nầy, xin Chúa cho chúng ta biết ăn năn, quay trở lại. Nếu không, một ngày kia, chúng ta sẽ phải rơi những giọt lệ cay đắng, đau thương, để hối tiếc cho lầm lỗi của mình.

Hãy nhớ dù chúng ta sống trên đất, nhưng thuộc về trời. Nếu chúng ta bằng lòng thay đổi tâm trí mình theo bản chất thiên thượng, thì một ngày kia, Chúa sẽ “biến hóa thân thể thấp hèn của chúng ta ra giống như thân thể vinh quang của Ngài.” Hãy sống gương mẫu trong những ngày ngắn ngủi ở trần gian nầy để rồi sẽ hưởng được vinh quang đời đời trên thiên đàng trong ngày cuối cùng.

Lạy Chúa, xin giúp sức cho con để cách ăn nếp ở của con bày tỏ được ánh sáng thiên thượng trong những ngày ngắn ngủi sống ở đất thấp này.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top