Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 10/4/2014

Sống Với Thánh Kinh: 10/4/2014


Sống Với Thánh Kinh: 10/4/2014

Ê-phê-sô 5:15-20
Sống Khôn Ngoan

“Vậy, phải hết sức thận trọng trong cách sống của anh chị em – đừng như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan” (câu 15 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Sự khôn, dại ở đời khác sự khôn, dại trong Chúa như thế nào? Điều gì trong nếp sống chứng tỏ mình là khôn ngoan theo lời Chúa dạy? Bằng cách nào chúng ta có thể tự đánh giá nếp sống mình là khôn ngoan hay ngu dại?

Sáu câu Kinh Thánh nầy nói đến hai hạng người: Người dại và người khôn. Người dại được nhắc đến trước, rồi mới đến người khôn. Điều nầy làm chúng ta nhớ rằng bản chất con người trước hết là dại, vì do tội lỗi làm hoen ố, sau đó, nhờ bước theo Lời Chúa, chúng ta mới được trở nên khôn ngoan. Chúng ta thử liệt kê những điều khôn ngoan ở đây.

1. Người khôn ngoan tận dụng mọi cơ hội (câu 16). Kinh Thánh luôn khen ngợi những người siêng năng, biết tận dụng mọi cơ hội Chúa cho. Câu “vì những ngày là xấu” có ý nói rằng cuộc sống do Chúa tạo dựng là tốt lành, nhưng khi cuộc sống bị vẩn đục bởi ma quyền, thì những tháng ngày trong cuộc sống trở nên xấu xa, đen tối. Hãy thử nhìn chung quanh, chúng ta thấy rõ điều nầy đang xảy ra hằng ngày. Những tư tưởng sai trật, chống nghịch Chúa, lại trở thành phổ biến trong đại đa số quần chúng. Đây là nguyên nhân khiến những ngày của con người trở nên xấu.

2. Người khôn ngoan hiểu ý muốn của Chúa (câu 17). Chúa ở trên trời, chúng ta ở dưới đất, làm thế nào để biết ý Chúa? Câu trả lời là bằng cách suy ngẫm Lời Chúa, chuyên tâm cầu nguyện với Chúa lẫn tương giao với anh chị em trong Chúa, và luôn đặt mình dưới sự hướng dẫn của Chúa, chúng ta sẽ biết ý Ngài.

3. Người khôn ngoan không say rượu (câu 18a). Nói chung, người khôn ngoan không để một đam mê trần gian nào khống chế mình, đặc biệt là những đam mê khiến mình đánh mất lý trí.

4. Người khôn ngoan đầy dẫy Chúa Thánh Linh (câu 18b). Điều quan trọng của Cơ Đốc nhân không phải là lo lắng mình có bao nhiêu phần trăm “Thánh Linh” trong lòng; nhưng hãy tự hỏi, mình để Chúa Thánh Linh chiếm hữu bao nhiêu phần trăm trong đời sống mình.

5. Người khôn ngoan luôn hát ca ngợi Chúa với cả tấm lòng (câu 19). Chúng ta có thể nhìn một hội chúng hát ca ngợi Chúa để đánh giá tinh thần thờ phượng Chúa của họ.

6. Người khôn ngoan luôn tạ ơn Chúa trong mọi điều (câu 20). Sự tạ ơn là bằng chứng của niềm tin vào tình yêu và quyền năng Chúa trên cuộc đời chúng ta.

Trong những ngày ngắn ngủi trên đất, xin Chúa cho chúng ta biết sống khôn ngoan theo Lời Chúa dạy chứ không phải sống khôn ngoan theo đời nầy. Bạn có là người khôn ngoan chăng?

Lạy Chúa, xin giúp con biết sống khôn ngoan và bày tỏ sự khôn ngoan thiên thượng qua nếp sống hằng ngày của con.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top