Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 1/4/2014

Sống Với Thánh Kinh: 1/4/2014


Sống Với Thánh Kinh: 1/4/2014

2 Sử Ký 32:20-33
Tự Mãn với Những Thành Tựu

“Nhưng khi các sứ giả mà vua Ba-by-lôn sai đến để hỏi thăm về dấu lạ đã xảy ra trong xứ, thì Đức Chúa Trời tạm lìa vua để thử xem lòng dạ vua thế nào” (câu 31 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Nêu những sự việc xảy ra trong cuộc đời Vua Ê-xê-chia trong phần Kinh Thánh hôm nay? Thái độ Vua Ê-xê-chia thế nào với những thành tựu đó? Những ưu và khuyết điểm nào chúng ta học được qua Vua Ê-xê-chia? Bạn có thái độ nào với những thành tựu đạt được? Chúa cho bạn những thành tựu đó với mục đích gì?

Vua Ê-xê-chia là một trong những vị vua chói sáng của nước Giu-Đa. Dưới thời trị vì của ông, vương quốc được giàu mạnh, kinh tế phát triển, dân chúng ấm no, an cư lạc nghiệp. Về chính trị, trước sự hăm dọa tấn công của vua A-si-ri hùng mạnh, lời cầu nguyện của Vua Ê-xê-chia và Tiên tri Ê-sai được Chúa nhậm. Chúa sai thiên sứ diệt đạo quân đông đảo ấy chỉ trong một đêm. Vua Ê-xê-chia không cần đánh cũng thắng (câu 21, 22). Về tâm linh, Vua Ê-xê-chia đem lại cơn phục hưng tôn giáo cho dân tộc (chương 31). Về nhu cầu cá nhân, ông kinh nghiệm sự chữa lành của Chúa và được gia hạn tuổi thọ. Thế nhưng, mặc cho những ơn phước lớn lao ấy, Vua Ê-xê-chia lại bị vấp ngã vì tính tự cao. Tuy nhiên ông đã kịp thời ăn năn để tránh khỏi cơn thịnh nộ của Chúa Giê-hô-va. Sau đó Chúa cho vua thành công, thịnh vượng (câu 25, 26).

Khi vua Ba-by-lôn sai xứ đến hỏi thăm về dấu lạ Chúa ban cho Vua Ê-xê-chia trong cơn bệnh, thì vua lại mở kho báu ra khoe tất cả sự giàu có thịnh vượng của mình, điều đó xui lòng tham của Ba-by-lôn cho những cuộc tiến công, chiếm đoạt sau nầy (2 Các Vua 20:12-18).

Trong cuộc sống chúng ta, dù không huy hoàng như Vua Ê-xê-chia, nhưng cũng có những thành tựu nào đó về nhiều mặt. Chúng ta có nhận biết đó là ơn phước Chúa ban để mình có thể phục vụ nhiều hơn, hay lại tự mãn xem đó là công lao của chính mình? Chúa có quyền ban cho và lấy lại. Người quản gia trung tín sẽ được khen thưởng và ban cho nhiều hơn. Trong những năm tháng ngắn ngủi trên đất, hãy đếm những ơn phước của mình hôm nay để cảm tạ Chúa. Hãy dùng những ơn phước ấy để phục vụ nhiều hơn. Hãy cẩn thận gìn giữ tâm hồn mình luôn bước đi khiêm cung trước mặt Chúa và con người.

Bạn làm gì với thì giờ, khả năng, và tiền của Chúa ban cho?

Lạy Chúa, mọi điều con có là do Chúa ban. Trong những ngày Chúa cho con còn sống trên đất, xin giúp con làm người quản gia trung tín biết sử dụng ơn phước Chúa ban cho cách đẹp lòng Ngài.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top