Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 7/3/2014

Sống Với Thánh Kinh: 7/3/2014


Sống Với Thánh Kinh: 7/3/2014

Ê-sai 55:6-9
Tìm Kiếm Chúa

“Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va trong khi có thể gặp; hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần” (câu 6 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời đòi hỏi điều gì nơi dân

Ngài? Chúa hứa điều gì với họ? Chúa đòi hỏi bạn làm gì hôm nay? Bạn cần làm gì sau khi học bài học nầy?

Con người đang chìm đắm trong tội lỗi, kẻ ác thì lầm lũi trong con đường mình, người bất nghĩa thì lập nên những mưu ác bởi ý tưởng mình. Họ bị lôi cuốn vào

tội lỗi như cơn lốc cuốn mọi vật vào nó, ông Giê-rê-mi cảnh báo người Ít-ra-ên rằng: “Người Ê-thi-ô-pi có thể

đổi được màu da, hay con beo đổi được vằn nó không? Nếu được, thì các ngươi vốn quen làm điều ác, sẽ làm

được điều thiện” (Giê-rê-mi 13:23). Tội nhân không thể tự mình thoát khỏi tội lỗi, việc tu thân tích đức hay làm lành lánh dữ, chỉ để hạn chế việc phạm pháp, còn tội lỗi thì không ai tự giải cứu mình được.

Qua Tiên tri Ê-sai, Đức Chúa Trời kêu gọi người Ít- ra-ên hãy trở lại, tìm kiếm Ngài, kêu cầu Ngài, và đừng

để cơ hội qua đi. “Ác”“bất nghĩa” là hai khía cạnh của con người tội lỗi. Trước hết họ phải từ bỏ việc ác mình, cả đến tính khí xấu xa bất nghĩa của họ, rồi quay mặt về Chúa, bước đến với Ngài. Đây là sự ăn năn chân thật, ắt Ngài sẽ thương xót và tha thứ dồi dào. Đức Chúa Trời không ở xa, tay Ngài không ngắn, tai Ngài không nặng để không nghe, không cứu được, nhưng tội lỗi che khuất con người với Đức Chúa Trời, làm họ mất cơ hội trở lại cùng Ngài (Ê-sai 59:1).

Người Ít-ra-ên nghe theo các Dân Ngoại, nhiều lần họ đi trong đường kẻ ác, có ý tưởng của người bất nghĩa, họ tin rằng họ không bị đoán phạt dù họ làm điều tội lỗi, lời hứa của Đức Chúa Trời với tổ phụ họ sẽ bảo vệ họ,

địa vị làm con Đức Chúa Trời khiến họ được an toàn, dù họ phạm tội và lìa xa Chúa. Đức Chúa Trời là Đấng cao cả, ý tưởng Ngài không rập khuôn với ý tưởng con người, đường lối Ngài vượt ra sự suy nghĩ nhỏ bé và sai lầm của họ. Họ phải trở lại. “Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô- va” là tiếng kêu của Đức Chúa Trời và là con đường để họ được thương xót và tha thứ. Hãy suy nghĩ lại để nhận ra rằng: Không có con đường nào khác cho bạn ngoài con đường ăn năn, từ bỏ tội lỗi và đến với sự thương xót của Chúa. Ngài không ở xa bạn, nhưng thời gian không chờ đợi bạn mãi mãi được, bạn sẽ hối tiếc nếu bỏ lỡ cơ hội tìm kiếm Chúa.

Bạn tìm kiếm Chúa mỗi ngày như thế nào?

Lạy Chúa, xin cho con nhận biết tội lỗi của mình, từ bỏ

những ý tưởng và đường lối riêng, thật lòng ăn năn, nương dựa vào Chúa, vì con biết sự thương xót dồi dào của Chúa, Ngài vẫn dang tay chờ đón con.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xa-cha-ri 7.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top