Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 6/3/2014

Sống Với Thánh Kinh: 6/3/2014


Sống Với Thánh Kinh: 6/3/2014

Giô-suê 1:1-9
Sống Đắc Thắng Nhờ Lời Chúa

“Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng con, hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong đó. Vì như thế, con mới được thịnh vượng trong con đường mình và

mới thành công” (câu 8, BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Giô-suê đang đối diện với tình cảnh nào? Để sống đắc thắng Đức Chúa Trời đòi hỏi ông Giô- suê điều gì? Tiêu chuẩn để bạn thành công trong cuộc sống là gì? Bạn tỏ lòng trung thành với Chúa qua hành động nào?

Người Ít-ra-ên đang ở bên bờ đông sông Giô-đanh,

đối diện với đất hứa, ông Môi-se qua đời và những ngày

chịu tang ông đã hết, ông Giô-suê chính thức đứng lên

thay thế ông Môi-se dẫn người Ít-ra-ên vào chiếm đất

hứa. Ông Giô-suê choáng ngợp trước năng lực của ông

Môi-se, cũng run sợ trước trách nhiệm nặng nề đặt trên

vai ông, vì 40 năm làm phụ tá ông Môi-se, ông nhận

thấy sự vĩ đại của vị thầy được Chúa dùng, cũng thấy sự

cứng lòng của dân tộc ông. Bây giờ, ông dẫn một dân

tộc gần hai triệu người vượt sông Giô-đanh để nhận đất

hứa, công việc quá nặng nề cho ông. Làm thế nào để ông

có thể đắc thắng?

Đức Chúa Trời hiện ra với ông Giô-suê, hứa với ông

rằng Ngài ở cùng ông như đã ở cùng ông Môi-se, và

cho ông một bí quyết để đắc thắng đến nổi trọn đời ông

không ai có khả năng địch lại ông: “Quyển sách Luật

pháp nầy chớ xa miệng con, hãy suy ngẫm ngày và đêm,

để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong đó. Vì như

thế, con mới được thịnh vượng trong con đường mình và

mới thành công” (câu 8).

Thứ nhất: Phải đọc. “Chớ xa miệng con” là phải đọc

liên tục, và đọc rõ ràng, đọc trong sự hiểu biết, chú ý,

và tôn kính.

Thứ hai: Phải học. Đọc để hiểu, nhưng học để nhớ,

để ghi khắc vào lòng. Đọc có thể quên, hoặc nhớ ý,

nhưng học thì nhớ cả nghĩa và từ, khi cần sử dụng thì

Lời Chúa đã có sẵn trong lòng, như cây gươm hai lưỡi,

vừa để chiến đấu, mà cũng vừa để phòng thủ.

Thứ ba: Phải cẩn thận làm theo. Điều quan trọng

nhất khi đối diện với Lời Chúa là làm theo: “Hãy làm

theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình” (Gia-cơ

1: 22). Đọc và học là để Lời Chúa khắc sâu vào tâm trí,

nhưng làm theo là hành động, là bước đi, là thực hiện

Lời Chúa.

Ba bước nầy thực hiện dưới một kỷ luật là: “Không

xây qua bên hữu hoặc bên tả.” Hay nói như Thi Thiên

119:105 rằng: “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân con, ánh

sáng cho đường lối con.” Khi ông Giô-suê thực hiện

mệnh lệnh của Chúa cách thận trọng, Chúa hứa quả

quyết với ông rằng: “Ta sẽ ở cùng ngươi” và ngươi sẽ

đắc thắng.

Kẻ thù của bạn ngày nay có thể không giống của

ông Giô-suê, nhưng trận chiến thuộc linh của bạn cũng

không kém cam go, ông Phi-e-rơ đưa ra lời cảnh báo:

“Hãy tiết độ và tỉnh thức; kẻ thù anh em là ma quỷ, như

sư tử gầm thét, đang rình rập chung quanh anh em, tìm

người để cắn nuốt” (1 Phi-e-rơ 5:8). Bí quyết sống đắc

thắng của ông Giô-suê cũng là của bạn: Nhờ Lời Chúa.

Bạn đọc, học và làm theo Lời Chúa mỗi ngày như thế

nào?

Lạy Chúa, xin cho con được trang bị Lời Chúa, để con chiến

đấu với ma quỷ và chiến thắng vì Chúa luôn ở cùng con.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xa-cha-ri 5:5-6:15.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top