Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 30/3/2014

Sống Với Thánh Kinh: 30/3/2014


Sống Với Thánh Kinh: 30/3/2014

Thi Thiên 102:12-28
Ngày Tháng của Con Nằm trong Tay Chúa

“Đức Chúa Trời ôi! Các năm Chúa tồn tại từ đời nầy qua

đời kia. Xin đừng cất con đi khi nửa đời dang dở!” (câu 24).

Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả có ý gì khi so sánh sự ngắn ngủi của đời mình với sự trường tồn của Chúa? Bạn nghĩ mình còn bao nhiêu năm nữa trên đất? Bạn sẽ sử dụng những năm tháng nầy như thế nào?

“Ngày tháng qua mau như bóng ngã dài, đời khô héo khác nào hoa cỏ. Nhưng Đức Giê-hô-va ơi, Ngài ngự trên ngôi mãi mãi, kỷ niệm Ngài còn mãi từ đời nầy sang đời kia” (câu 11, 12).

Thời gian là điều con người cũng như bao tạo vật khác không thể nắm giữ. Mọi thứ sẽ qua đi, ngay cả trời đất cũng sẽ bị hư hoại và đổi thay. Nhưng Chúa,

Đấng Tạo Hóa, ngự trên ngôi mãi mãi. Các năm Chúa tồn tại từ đời nầy qua đời kia. Chúa vẫn trường tồn và y nguyên.

Thời gian thuộc về Chúa. Cuộc đời con nằm trong tay Chúa. Số ngày lại của con người là do Chúa định

đoạt. Số phận tương lai cũng như hoàn cảnh hiện tại của con ngượi tùy thuộc vào quyết định của Ngài.

Chúa biết đâu là thời điểm. Và Ngài sẽ hành động khi thời điểm đến. Có thể bây giờ Chúa im lặng, nhưng Ngài sẽ đáp lời và giải cứu con, cũng như những người kêu cầu Ngài.

Chúa sẽ hành động, như Ngài đã làm để giải cứu con dân Chúa khỏi cảnh lưu đày, để tái thiết thành Giê-ru- sa-lem. Chúa sẽ hành động để qua đó, muôn dân sẽ kính sợ Danh Đức Giê-hô-va, hết thảy các dân tộc sẽ cùng nhau ca ngợi và thờ phượng Ngài. Chúa sẽ hành động

để dòng dõi của những người kính sợ, phục vụ Ngài sẽ

được vững lập và còn mãi để tôn vinh Danh Ngài. Chúa

sẽ hành động theo thời điểm của Ngài. Nhận biết nầy

của tác giả về thời gian đã giúp ông có một niềm tin vững vàng nơi Đức Chúa Trời – Đấng nắm giữ thời gian và nắm giữ cuộc đời ông.

Hãy trao phó cho Chúa mọi điều lo lắng, và tận dụng thời gian còn lại của mình trên đất, sống ý nghĩa và kết quả cho Chúa. Hãy nhìn lại ngày qua, bạn đã phí phạm bao nhiêu giờ cho những việc vô bổ? Bạn ăn năn với Chúa thế nào?

Lạy Chúa, xin cho con biết sống khôn ngoan, biết đếm các

ngày đã qua và kết quả cho Ngài.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 94.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top