Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 3/3/2014

Sống Với Thánh Kinh: 3/3/2014


Sống Với Thánh Kinh: 3/3/2014

Xuất Ai Cập 4:10-17
Hãy Đi, Ta Ở với Con

“Vậy bây giờ hãy đi đi, Ta sẽ ở với miệng con và dạy con những lời phải nói” (câu 12 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao ông Môi-se từ chối trách

nhiệm Chúa giao? Chúa làm gì cho ông Môi-se vững tâm nhận trách nhiệm? Ông Môi-se làm gì với cây gậy của người chăn chiên? Bạn học được gì qua việc Chúa sử dụng ông Môi-se để giải phóng dân Chúa?

Trải qua 40 năm ở trong cung vua Ai Cập, làm con trai của công chúa Pha-ra-ôn, ở giai đoạn nầy Kinh Thánh nói: “Môi-se được học tất cả sự khôn ngoan của người Ai Cập” (Công Vụ 7:22), sau đó ông sống trong hoang mạc 40 năm, làm nghề chăn chiên cho ông gia của mình. Trong khi chăn chiên, Đức Chúa Trời gọi ông làm người dẫn dắt người Ít-ra-ên ra khỏi xứ Ai Cập. Ông Môi-se cảm thấy mình là người thấp hèn, không xứng

đáng để làm công tác Chúa giao, ông từ chối, viện lý do là “Tôi vẫn chẳng phải một tay nói giỏi, vì miệng và lưỡi tôi hay ngập ngừng” (câu 10). Đức Chúa Trời cho ông biết, khi Ngài quyết định sai ông đi, thì Ngài đã có kế hoạch cho ông, vì Ngài là Đấng Tạo Hóa đã dựng nên

ông, dựng nên môi miệng ông. Chúa sẽ ở với môi miệng

ông và dạy ông những lời phải nói (câu 12).

Ông Môi-se vẫn cố chấp không nhận mệnh lệnh

Chúa giao. Đức Chúa Trời dùng ông A-rôn hỗ trợ ông,

để ông vững tin Chúa sẽ ở cùng. Khi Chúa giao cho

chúng ta một nhiệm vụ, Chúa cũng sẽ cung cấp cho chúng ta nhân lực, tài lực để thực hiện việc của Chúa. Vấn đề là chúng ta có trọn vẹn tin cậy Chúa không? Chúng ta có thật sự vâng lời Chúa chưa? Chúa nhấn mạnh “Ta sẽ ở với miệng con cũng như miệng anh con và dạy các con những gì phải làm” (câu 15). Thật vậy, Chúa luôn ở cùng ông.

Đức Chúa Trời ban cho ông Môi-se năng lực để làm các phép lạ. Cây gậy của người chăn chiên, trở thành cây gậy của Đức Chúa Trời là dụng cụ Chúa trang bị cho ông. Qua cây gậy nầy, Chúa bày tỏ quyền năng của Ngài. Ông Môi-se cầm gậy để dẫn đường dân Chúa vào đất hứa với quyền năng Đức Chúa Trời ban cho “Con hãy cầm gậy nầy trên tay để dùng làm các dấu lạ” (câu 17). Khi Chúa kêu gọi, Ngài sẽ trang bị cho ông Môi-se, cũng vậy khi Chúa kêu gọi chúng ta, Chúa sẽ ở cùng và trang bị cho chúng ta mọi đều cần thiết. Vậy bạn và tôi có sẵn sàng phục vụ Chúa khi Ngài gọi không? Đừng sợ, Chúa sẽ ở cùng chúng ta.

Cây gậy của người chăn chiên trở thành cây gậy của

Đức Chúa Trời; người nói ngập ngừng, nay trở thành lãnh

tụ hàng đầu của dân Chúa; người chăn chiên âm thầm

trong hoang mạc, nay trở thành anh hùng nổi tiếng khi

trao đời sống mình vào tay Chúa. Còn bạn, bạn có bằng

lòng phó thác con người thấp hèn, yếu đuối, không ra gì

của mình vào tay Chúa chưa? Trong tay bạn đang cầm

vật gì, hãy trao vào tay Chúa, Ngài sẽ dùng nó để làm ích

lợi cho bạn và cho nhiều người khác nữa. Hãy nhớ, nếu

bạn dùng cuộc đời mình, hay những gì bạn có cho riêng

mình, chỉ ích lợi cho một mình bạn thôi, nhưng nếu bạn

trao vào tay Chúa, Ngài sẽ làm lợi cho nhiều người, trong

đó vẫn có bạn.

Lạy Chúa, con xin trao cuộc đời con vào tay Chúa, xin biến

con từ sự thấp hèn, ngập ngừng, ấp úng trở nên vật hữu dụng trong tay Ngài, và xin sử dụng con theo ý Ngài muốn.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xa-cha-ri 2.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top