Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 29/3/2014

Sống Với Thánh Kinh: 29/3/2014


Sống Với Thánh Kinh: 29/3/2014

Ê-phê-sô 4:7-16
Đầu Tư Gây Dựng Cộng Đồng

“Chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, người kia làm tiên tri, người khác làm nhà truyền giáo, mục sư hay giáo sư,

để trang bị dân Chúa cho công tác phục vụ nhằm gây dựng thân thể của Đấng Cơ Đốc” (câu 11, 12 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa đã ban điều gì cho mỗi người

tin nhận Ngài (câu 7-10)? Chúa kêu gọi một số người bước vào các chức vụ đặc biệt nhằm mục đích gì (câu 11-13)? Chúa mong muốn nhìn thấy bức tranh nào trong Hội Thánh của Ngài (câu 14-16)? Bạn đã sử dụng ân tứ của Chúa ban cho như thế nào? Bạn cần thay đổi điều gì để tích cực góp phần làm Hội Thánh của Chúa ngày càng vững mạnh?

Chúa Giê-xu đã ban cho nhân loại điều quý nhất chính là mạng sống của Ngài. Nhờ ân sủng nầy mà những người tin nhận Chúa có thể bước ra khỏi xiềng xích của tội lỗi mà tự do thờ phượng Ngài.

Bên cạnh ân sủng được cứu chuộc, Chúa còn ban

ân tứ và kêu gọi một số người dự phần trong việc gây

dựng Hội Thánh Ngài trong các chức vụ như sứ đồ, tiên

tri, thầy giảng Tin Lành, mục sư, giáo sư với hai mục

đích chính là để trang bị cho công tác phục vụ của các

thánh đồ và gây dựng cộng đồng con dân Chúa (câu 11,

12). Công tác gây dựng đức tin của các đầy tớ Chúa là

công tác kiên trì cho đến chừng tất cả tôi con Chúa đều

trưởng thành, hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Chúa để không ai bị lung lạc, sa ngã trước những học thuyết của tà giáo (câu 13, 14). Như vậy sự gây dựng Hội Thánh Chúa phải tập trung vào Chúa và Lời Chúa để giúp con dân Chúa sâu nhiệm trong đời sống tâm linh như Chúa mong đợi. Khi Lời Chúa được công bố và giải thích một cách đúng đắn, thì kết quả là từng cá nhân trong Hội Thánh được khích lệ, nuôi dưỡng, dạy dỗ hầu đạt đến sự trưởng thành trong Chúa và tiếp tục phụng sự Chúa trong sự giúp đỡ những người còn đơn sơ trong niềm tin, hầu cho cả cộng đồng người tin Chúa ngày càng trưởng thành, hiệp một, và gắn chặt với nhau như gân cốt liên kết trong cơ thể vậy.

Chúng ta phải nhớ rằng Chúa là “Đầu” và mỗi chúng ta là chi thể. Vậy mỗi người nên tùy theo lượng ân tứ đã

được ban cho mình mà tích cực tìm cơ hội để phục vụ Chúa và gây dựng đức tin anh chị em mình, giúp nhau trưởng thành, đứng vững trong đức tin và có thể tiếp tục gây dựng anh chị em khác. Gây dựng nhau không phải là nhắm tới mục tiêu giỏi Kinh Thánh, nhiều bằng cấp, nói giỏi… nhưng là trưởng thành trọn vẹn giống Đấng Cơ Đốc, vì nếu không giống Chúa là Đầu thì mọi kiến thức đều vô dụng.

Một người được Chúa khen tặng là đầy tớ ngay lành trung tín không phải là người đã làm được nhiều việc mà là người đã sử dụng hết khả năng, ân tứ mà Chúa đã ban cho mình để phục vụ và gây dựng cộng đồng. Bạn có thấy mình giống Chúa mỗi ngày không? Bạn góp phần gây dựng cộng đồng con dân Chúa trong Hội Thánh bạn như thế nào?

Cảm tạ Chúa vì ân sủng dư dật Ngài đã hy sinh mạng sống

để ban cho con sự cứu rỗi. Cảm tạ Chúa vì những ân tứ Ngài đã ban cho con. Xin Cha giúp con luôn biết ơn Chúa và tìm mọi cơ hội để phục vụ Chúa và anh chị em mình.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giăng 1.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top