Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 28/3/2014

Sống Với Thánh Kinh: 28/3/2014


Sống Với Thánh Kinh: 28/3/2014

Ê-sai 8:1-22
Tin Cậy và Hy Vọng Nơi Ai?

“Hãy tôn Đức Giê-hô-va vạn quân là thánh; các ngươi chỉ

nên sợ Ngài và kinh hãi Ngài” (câu 13).

Câu hỏi suy ngẫm: Tên người con thứ hai của Tiên tri

Ê-sai là gì? Vì sao ông đặt tên con như vậy? Đức Chúa Trời truyền cho Tiên tri Ê-sai nói những lời tiên tri nầy để làm gì? Tương lai bạn sẽ như thế nào? Bạn có thể giúp gì cho những người mà trước mắt họ là tương lai mờ mịt?

Đặt tên cho con là việc quan trọng. Có người lấy tên của cha ông đặt cho con cháu. Có người chọn cho con những tên có ý nghĩa đặc biệt không trùng với tên của người khác. Có người Giu-đa, đặt tên khá kỳ lạ cho con

để nói lên ý nghĩa của các lời tiên tri. Người con thứ

hai của Tiên tri Ê-sai được đặt tên là Ma-he-Sa-la-Hát-

Bát có nghĩa là “kẻ cướp mau lại, kẻ cướp mau đến.” Tên tượng trưng nầy nhằm nói đến sự cướp phá và hủy diệt của các đạo quân A-si-ri sẽ tiến chiếm Giu-đa trong tương lai không xa.

Chúng ta chứng kiến sự tàn phá khủng khiếp của sóng thần, cuồng phong và lũ lụt nhiều hơn bất cứ thời

đại nào. Nhiều cộng đồng có kế hoạch đề phòng sự tàn phá của các thảm họa thiên nhiên nhưng khi thảm họa

ập đến vẫn không thể tránh khỏi thương vong và thiệt hại vô kể. Tiên tri Ê-sai mô tả sự xâm lăng của A-si-ri giống như dòng nước cuồn cuộn của sông Ơ-phơ-rát đổ

ập đến (câu 7, 8). Bởi người Giu-đa từ bỏ dòng nước Si- lô-ê hiền hòa, là hệ thống dẫn thủy ngầm dưới lòng đất

để cấp nước cho Giê-ru-sa-lem, nên “nước sông mạnh và nhiều” hàm ý quân A-si-ri sẽ càn quét và chà nát đất nước Giu-đa (câu 7). Từ chối dòng nước Si-lô-ê là từ chối sự chăm lo của Đức Chúa Trời, bởi “dòng nước Si-lô-ê” tượng trưng cho sự nuôi dưỡng, chăm sóc của Ngài.

Khi truyền cho ông Ê-sai nói những lời tiên tri nầy,

Đức Chúa Trời mong muốn người Giu-đa ngước mắt

lên và đặt niềm hy vọng nơi Ngài. Ngài là niềm hy vọng

của những người còn sót lại là những người trung tín

với Ngài. Kẻ thù không thể chạm đến cộng đồng còn

sót lại sau chiến tranh bởi Đức Chúa Trời ở với họ (câu

10). Lời tiên tri về sự giải cứu và phục hồi từng bước

thành tựu. Bởi kẻ thù của Giu-đa lần hồi bị suy vong và

những người bị lưu đày được trở về quê quán của họ. Sự

giải cứu ở đây còn ý nghĩa rộng lớn hơn, đó là sự giải

cứu nhân loại ra khỏi tội lỗi và sự ràng buộc của Sa-tan.

Đấng đem lại sự giải cứu là Chúa Giê-xu, là Em-ma-nu-

ên – Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.

Đức Chúa Trời đã truyền phán, đã nhắc nhở, đã cảnh

tỉnh. Phần của bạn là có lắng nghe và đáp ứng một cách

tích cực hay không. Ngài cũng nhắc bạn rằng những ai

không đặt niềm tin cậy, hy vọng nơi Ngài nhưng đặt niềm tin nơi thầy bói, đồng bóng và cầu hỏi người chết sẽ không có ngày mai tươi sáng (câu 19, 20). Bạn cần suy nghĩ thấu đáo, xem cần phải làm gì để có tương lai tươi sáng?

Lạy Chúa, tạ ơn Ngài vì những người trung tín, vâng theo

Lời Ngài sẽ có tương lai tươi sáng. Đây là lời khích lệ con cứ

trung tín bước đi theo Ngài.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Hê-bơ-rơ 13.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top