Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 26/3/2014

Sống Với Thánh Kinh: 26/3/2014


Sống Với Thánh Kinh: 26/3/2014

Ê-sai 6:1-13
Đức Chúa Trời Kêu Gọi và Sai Phái

“Đoạn, tôi nghe tiếng Chúa phán rằng: Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa rằng: Có tôi đây; xin hãy sai tôi” (câu 8).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-sai thấy gì vào năm Vua Ô-xia

băng hà? Ông được chuẩn bị như thế nào trước khi Đức Chúa Trời sai phái? Ông đáp ứng như thế nào? Vì sao có những người không đáp ứng hoặc chậm đáp ứng lời kêu gọi của Đức Chúa Trời? Còn bạn thì sao?

Khi thiếu vắng những người được kêu gọi vào chức vụ phục vụ Ngài, Đức Chúa Trời tiếp tục dấy lên những người trung tín khác. Sự phục vụ đòi hỏi sự chuẩn bị chu đáo từ Đức Chúa Trời và có giá trị rất lớn. Đức Chúa Trời không lựa chọn những diễn viên tài năng thuộc vanh vách các lời thoại và nhập vai y như thật, nhưng Ngài lựa chọn những người nam, người nữ mà nhân cách và lối sống của họ xứng hợp với Lời Đức Chúa Trời. Hay nói cách khác Đức Chúa Trời chỉ kêu gọi và sai phái những con người thật sự được biến đổi bởi Lời Ngài. Bạn không thể làm biến đổi một con người hay một cộng đồng nếu chính bạn không được biến đổi bởi quyền năng Đức Chúa Trời và Lời Ngài.

Thời gian trị vì khá dài của Vua Ô-xia kết thúc (2

Sử Ký 26:3), nhưng Vua trên trời vẫn tiếp tục tể trị. Nếu

bước vào sự hiện diện của Ngài mà không được tẩy sạch

khỏi mọi xấu xa, gian ác, chúng ta sẽ bị hủy diệt. Ở đây

lửa từ trời thiêu đốt các thành trì cũng là lửa thanh tẩy

và chuẩn bị (câu 6, 7). Sau khi được lửa thanh tẩy, ông

Ê-sai sẵn sàng tiếp kiến Đức Chúa Trời. Trước khi nhận

được khải tượng từ Ngài, chúng ta cần nhìn thấy sự vinh

quang của Ngài như Tiên tri Ê-sai nhìn thấy. Khi Đức

Chúa Trời kêu gọi, ông đáp lời ngay, dù ông có nhiều khuyết điểm và thất bại trước đó (câu 5). Cảm nhận về sự thiếu khả năng của bản thân càng tăng thêm khi Đức Chúa Trời giải thích về sứ mệnh mà Ngài giao cho ông. Tuy nhiên Đức Chúa Trời tiếp tục kêu gọi và khích lệ

ông (câu 9-13).

Chúng ta không biết đây là lần đầu tiên Đức Chúa

Trời kêu gọi hay là Ngài tiếp tục kêu gọi và ủy thác cho

ông công việc thức tỉnh dân tộc ông. Nhưng điều chúng

ta biết là từng chặng đường phục vụ, chúng ta cần sự kêu

gọi, thanh tẩy và ủy thác mới. Tiên tri Ê-sai đáp ứng lời

kêu gọi của Đức Chúa Trời ngay tức thời và không điều

kiện. Nhiều Cơ Đốc nhân nói rằng họ không biết chắc sự

kêu gọi của Đức Chúa Trời nhưng thật ra họ không sẵn

sàng đáp ứng lời kêu gọi của Ngài. Có khi họ còn muốn

đặt điều kiện khi phục vụ Ngài. Khi Đức Chúa Trời kêu

gọi và sai phái bạn, bạn đáp ứng thế nào? Bạn có mạnh

dạn nói rằng tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì Ngài giao

cho bạn không?

Lạy Cha, thật không dễ dàng để làm chứng nhân cho Ngài

trong hoàn cảnh khó khăn. Nhưng con tin cậy Ngài, xin giúp con theo Ngài vô điều kiện và trung tín phục vụ Ngài.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Hê-bơ-rơ 11.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top