Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 25/3/2014

Sống Với Thánh Kinh: 25/3/2014


Sống Với Thánh Kinh: 25/3/2014

Mác 3:20-35
Tâm Trí của Đấng Thánh

“Thật, Ta nói cùng các ngươi, mọi tội của loài người, ngay cả những lời phạm thượng đều có thể được tha. Nhưng ai phạm thượng chống lại Chúa Thánh Linh sẽ chẳng bao giờ được tha, người đó phạm một tội đời đời” (câu 28-29 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Người ta nghĩ gì về tâm trí của Chúa

Giê-xu (câu 20-22)? Chúa Giê-xu đã phản ứng lại những suy nghĩ của họ ra sao (câu 23-30)? Bạn nhìn nhận tâm trí Chúa Giê-xu như thế nào? Ngày nay, người ta làm gì thì sẽ không

được tha thứ?

Một đám đông bao quanh Chúa Giê-xu với những suy nghĩ về Ngài khác nhau. Phần lớn trong số họ là những người nghèo và bệnh tật (1:32-34; 6:34; Ma-thi-ơ

4:23-25), họ tin Chúa có năng quyền chữa lành nhưng họ bối rối không biết Chúa Giê-xu thật sự là ai và họ đang tìm hiểu. Nhiều người khác đứng xem, được thu hút bởi sự chữa lành, đuổi tà linh và những cuộc tranh luận. Có một số người nói “Ngài đã bị mất trí.” Các thầy thông giáo đến từ thành Giê-ru-sa-lem cáo buộc Ngài: “Người nầy bị Bê-ên-xê-bun ám, và nhờ quyền của quỷ vương mà đuổi quỷ.” Việc nầy cho thấy sự chống đối và âm mưu hại Ngài khá rõ ràng. Những người trong gia đình của Chúa Giê-xu cũng đã tin theo lời người ta nói rằng “Ngài đã bị mất trí.”

Chúa Giê-xu biết rõ ý đồ trong lòng của từng người.

Ngài yêu thương những người bệnh tật và khao khát tìm hiểu Ngài, Ngài đã dành thời gian để giảng dạy về Nước Trời và chữa lành cho họ đến nỗi quên cả ăn uống. Từ chỗ cố ý chối bỏ Chúa Giê-xu, giờ đây các thầy thông giáo trở nên căm phẫn, nói càn rằng: Chúa Giê-xu là công cụ của Sa-tan. Chúa gọi họ đến và dùng ẩn dụ về sự chia rẽ nội bộ Sa-tan cho họ thấy sự ngu xuẩn dường nào. Sự chia rẽ của một đất nước hay trong gia đình chỉ

đem lại sự hủy hoại mà thôi. Ẩn dụ của Chúa chẳng những minh chứng rằng Ngài không dùng thế lực ma quỷ mà còn tố cáo chính họ gây chia rẽ, làm cho cộng

đồng thờ phượng Đức Chúa Trời bị lung lạc. Chúa Giê- xu đã nghiêm túc cảnh cáo họ về tội phạm cùng Chúa Thánh Linh là tội không được tha thứ. Họ đã dám cho quyền năng của Chúa Thánh Linh là năng quyền từ quỷ vương. Cố tình khép chặt tâm trí và tấm lòng đối với lời chứng của Chúa Thánh Linh, không tin Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế là tội phạm không được tha thứ. Vì hễ ai tin Chúa Giê-xu thì sẽ được cứu (Giăng 3:16).

Mẹ và các em của Chúa Giê-xu đã tin lời người ta nói “Chúa Giê-xu bị mất trí.” nên họ đến để tìm Ngài. Thái độ lo lắng của họ cho thấy họ cũng là những người chưa tin. Chúa Giê-xu đã dùng tình huống nầy để giải thích về một gia đình thuộc linh của Ngài, bao gồm tất cả những người làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Dù lời nói có vẻ như thiếu tôn trọng mẹ và các em trong lúc nầy nhưng Chúa Giê-xu luôn có một tình yêu sâu

đậm với gia đình phần xác của Ngài. Thậm chí ngay thời

điểm khốn khổ nhất trên thập giá, Ngài vẫn quan tâm

đến mẹ và dặn dò môn đệ Giăng chăm sóc mẹ cho Ngài

(Giăng 19:26-27).

Bạn cần làm gì để mỗi ngày biết Chúa càng hơn và

không phạm tội với Chúa Thánh Linh?

Lạy Chúa Giê-xu! Con tin Ngài là Chúa Cứu Thế, Đấng có

một tâm trí thánh khiết và minh mẫn. Xin giúp con trở nên giống

như Ngài hơn mỗi ngày.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Hê-bơ-rơ 10.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top