Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 24/3/2014

Sống Với Thánh Kinh: 24/3/2014


Sống Với Thánh Kinh: 24/3/2014

Mác 3:7-19
Sự Thay Đổi Hoàn Toàn

“Ngài lập nhóm mười hai người, gọi là sứ đồ để ở với Ngài, sai họ đi truyền giảng, và ban cho họ thẩm quyền đuổi quỷ” (câu 14-15).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu có hoạch định gì khi Ngài

đòi các môn đệ lên núi cùng Ngài? Có sự thay đổi nào trong chương trình của Chúa Giê-xu và đời sống của những người

được Chúa gọi? Sự kiện nầy ảnh hưởng gì đến việc truyền giảng về Nước Trời của Chúa Giê-xu? Bạn có vị trí nào trong chương trình rao giảng về Nước Trời của Ngài?

Chúa Giê-xu ngày càng nổi tiếng, nhiều đoàn dân từ mọi nơi kéo về để được nghe Chúa giảng đạo, chữa bệnh và đuổi quỷ. Ngài được dân chúng hâm mộ, yêu chuộng,

điều nầy càng làm cho giới lãnh đạo tôn giáo thêm căm tức. Sau khi đối diện gay gắt với những người Pha-ri-si

cực đoan trong Nhà Hội về việc giữ ngày Sa-bát (3:1-6, Chúa Giê-xu nhận thấy một hệ thống thờ phượng sai trật trong Nhà Hội, nơi là trung tâm thờ phượng và sinh hoạt văn hóa của người Ít-ra-ên.

Chúa Giê-xu có một kế hoạch mới cho việc rao giảng Nước Trời. Ngài gọi các môn đệ của Ngài lên núi và lập ra 12 sứ đồ, trùng với con số của 12 chi phái Ít-ra-ên, để công bố một sự tái tạo, định hình dân của Chúa lại, và dĩ nhiên, việc làm nầy sẽ không thực hiện trong hệ thống cấu trúc tôn giáo Do Thái.

Chúa Giê-xu giảm dần việc giảng đạo nơi công cộng và dành nhiều thời gian để huấn luyện 12 sứ đồ được chọn và sai họ đi giảng đạo. Chúa cũng ban cho họ năng quyền đuổi quỷ (câu 14-15). Ngài bắt đầu dạy dỗ, tỉa sửa những con người bất toàn, nóng nảy, nghi ngờ, thiếu thận trọng, kiêu ngạo, và đầy tham vọng để từ Si-môn trở thành Phi-e-rơ, để con trai của sự Sấm Sét trở nên người sống và dạy về tình yêu thương, và những người hèn nhát trở thành người dám sống chết vì Phúc Âm của Ngài.

Đời sống của các sứ đồ được sự thay đổi. Thay vì

chỉ đi theo quan sát việc Chúa làm và nghe Chúa giảng

đạo, họ còn học hỏi và dày công tập luyện những điều

thầy của họ đã làm. Với ân sủng Chúa ban và nỗ lực học

hỏi của họ, từ những người bình thường, họ đã trở nên

những người vĩ đại, hữu dụng cho Chúa, có khả năng

biến đổi cả thế gian.

Ngày nay, Chúa dùng mỗi chúng ta, những người

được chọn, được dạy dỗ và ban năng lực để tiếp tục

chúng ta trong hàng ngũ những người công bố Phúc

Âm. Chúng ta cần biết ơn cứu chuộc của Chúa và tận

dụng mọi cơ hội để được Chúa huấn luyện và thực hành

Lời Chúa, để tiếp tục sứ mệnh mà chính Chúa, các sứ đồ

và nhiều người tin kính trong lịch sử đã gây dựng cho

đến ngày hôm nay.

Bạn rao giảng Phúc Âm của Chúa bằng những cách nào? Làm thế nào để có hiệu quả?

Lạy Chúa! Xin cho con tấm lòng của người học trò của

Ngài, chăm học hỏi Lời Ngài và có trái tim yêu thương của Ngài

để con có thể làm sứ giả của Chúa, đem Phúc Âm của Ngài cho người thân trong gia đình của con, bạn cùng công sở, bạn học cùng lớp và những người hàng xóm trong cộng đồng của con.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Hê-bơ-rơ 9.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top