Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 23/3/2014

Sống Với Thánh Kinh: 23/3/2014


Sống Với Thánh Kinh: 23/3/2014

Thi Thiên 102:1-11
Cầu Nguyện – Than Khóc

“Lạy Đức Giê-hô-va, xin nghe lời cầu nguyện con; nguyện tiếng kêu cứu của con thấu đến Ngài” (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: Bạn nghĩ gì về những lời than khóc

nầy của tác giả? Bạn có than khóc với Chúa bao giờ chưa? Vì sao?

“Lạy Chúa, con đang trong cảnh khốn cùng, con kêu cầu cùng Chúa, xin Ngài thương xót giải cứu con. Nhưng sao Chúa lặng im? Sao Ngài chẳng đáp lời? Phải chăng Chúa đã lìa bỏ con, Ngài không còn nghe con nữa?”

Khi đọc những lời thơ: “Chúa ơi, con đau đớn lắm! Dường như xương cốt con đang bị thiêu đốt. Lòng con rã rời. Thân thể con khô héo. Con không còn thiết đến

ăn uống, cũng không tài nào chợp mắt. Con rên xiết trong cô đơn, như bồ nông một mình nơi rừng vắng, như chim cú trơ trọi giữa đồng hoang, hay chim sẻ quạnh hiu trên mái nhà. Con phải chống chọi với nỗi sỉ nhục, đắng cay…” Chúng ta tự hỏi: Sao những lời than thở như vậy cũng được ghi lại trong Kinh Thánh? Những lời than khóc nầy thật gần gũi với con người, Kinh Thánh rất thực tế, và có mục đích cụ thể.

Thứ nhất, tác giả đã than khóc với Đức Chúa Trời. Trong cảnh gian truân, ông cảm thấy như Chúa đã lìa xa mình, nhưng ông vẫn không ngừng tìm kiếm Ngài. Tác giả nhận biết Chúa là Đấng duy nhất để ông trông cậy, chỉ có Chúa mới giải cứu ông ra khỏi hoàn cảnh đau đớn

đó. Do vậy, thay vì than khóc với một người nào đó, tác giả than khóc với Chúa. Đó là biểu hiện của đức tin, của tấm lòng tin cậy.

Thứ hai, tác giả diễn tả nỗi đau khổ của mình một cách cụ thể qua những khao khát, cảm giác, suy nghĩ, về những điều ông đang gánh chịu. Mỗi chúng ta đều thấy

thấp thoáng hình ảnh của mình trong đó. Điều nầy cho thấy tính chân thật của tác giả. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời ưa thích sự chân thật, vì Ngài là Đấng chân thật. Chúa muốn con cái Chúa đến với Ngài và với nhau một cách chân thật – không câu nệ, úp mở, giả hình.

Thứ ba, đau khổ là một phần của cuộc sống con người, Cơ Đốc nhân cũng không được loại trừ. Mà than khóc là biểu hiện tự nhiên của đau khổ. Vì vậy, than khóc là một phần tự nhiên trong đời sống tâm linh của chúng ta. Khi cầu nguyện, chúng ta cảm tạ, ca ngợi, xưng tội, cầu thay, cầu xin, thì chúng ta cũng có thể than khóc với Chúa.

Bạn đang có nỗi đau nào? Bạn có đến với Chúa, chân thật bày tỏ cùng Ngài và than khóc với Ngài chưa?

Lạy Chúa, xin giúp con sống chân thật, bày tỏ mọi nỗi niềm

trong lòng con với Ngài, Đấng duy nhất giúp con giải quyết mọi nan đề trong cuộc sống.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 92-93.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top